Vols treballar en el món cultural? Aquesta oferta et pot interessar

L'Ajuntament de Sils està interessat en incorporar un tècnic/a superior per a l'Àrea de Cultura

Ajuntament de Sils.

Ajuntament de Sils. / DdG

L'Ajuntament de Sils està interessat a incorporar a la seva plantilla un tècnic/a superior per a l'Àrea de Cultura per exercir les funcions de promoció d'activitats culturals i de lleure, direcció i impuls de la revista "Quaderns de Sils", la gestió de l'arxiu municipal, així com altres tasques relacionades amb l'àrea.

Els interessats/ades hauran d'estar en disposició del Grau o Llicenciatura de la branca d'Humanitats. La plaça convocada té aquestes característiques:

- Personal funcionari de carrera

- Grup de Classificació: A

- Subgrup: A1

- Complement de destí: 22

- Complement específic: 15.986,88 € bruts anuals

- (Sou brut anual aproximat: 41.652,38 €)

Les bases de la convocatòria es poden consultar aquí.

L'últim dia per a la presentació d'instàncies és el 28 de febrer de 2024.