Els escrivim perquè estem patint ja des de fa uns anys una pèrdua irreversible. La nostra parla. I no entenem que en un país on la nostra llengua és un element vertebrador i essencial, a les terres del llevant català, concretament les terres entre Colera i Blanes, el català salat estigui gairebé erradicat en menors de 30 anys. Només en petits reductes la gent gran encara utilitza l’article salat i vocabulari propi. Ja que la presència en les escoles de professors forans està extingint la rica, àmplia i abundant llengua.

Com pot ser que s’exigeixi el nivell C als que volen treballar a Catalunya però no als docents que volen ensenyar a les escoles de l’Empordà o la Selva?