Opinió

Josep Miquel Bausset

Per una Església Sinodal

Aquest és el títol del Document Preparatori que s’ofereix com un servei al camí sinodal. I va ser el 24 d’abril passat, quan el papa Francesc aprovà l’itinerari a fer per arribar a la XVI Assemblea General Ordinària del Sínode dels bisbes.

Aquest text és l’instrument que servirà «per afavorir la primera fase d’escolta i consulta del Poble de Déu a les Esglésies particulars», que tindrà lloc des d’aquest mes d’octubre a l’abril de l’any que ve.

El recorregut del Sínode, que és va iniciar al Vaticà el cap de setmana passat, 9 i 10 d’octubre, avui, dia 17, s’inicia a les Esglésies diocesanes de tot el món, com a la diòcesi de Girona.

El recorregut sinodal tindrà tres fases, que aniran des de l’octubre d’enguany a l’octubre del 2023: la primera, anomenada fase diocesana, tindrà lloc entre aquest octubre i l’abril del 2.022. La segona, la fase continental, es realitzarà des del setembre de 2022 al març del 2023. Els treballs que es facin en aquestes dues fases, donaran lloc a dos Instrumentum Laboris diferents, abans de la fase definitiva, que serà la tercera, la universal i que se celebrarà l’octubre del 2023, amb la XVI Assemblea General Ordinària del Sínode dels bisbes. Així, l’articulació de les diferents fases del procés sinodal, «farà possible l’escolta real del Poble de Déu».

Amb aquest text preparatori, el papa convida l’Església «a interrogar-se sobre un tema decisiu per a la seva vida i la seva missió», per així impulsar la «comunió, la participació i la missió» de l’Església en aquest tercer mil·lenni.

Aquest camí, fins a l’octubre de 2023, «se situa en la línia de l’aggiornamento de l’Església proposat pel Concili Vaticà II», un camí que, com diu aquest Document Preparatori, «és un do i una tasca». I és que «caminant junts, l’Església podrà aprendre a viure la comunió» i «obrir-se a la missió».

Aquest camí de la sinodalitat, com diu el text de treball, «és el camí que Déu espera de l’Església del tercer mil·lenni». Com s’ha dit molt encertadament, la sinodalitat ha d’ajudar l’Església a sanar la paràlisi eclesial i a renovar les comunitats cristianes a la llum de l’Evangeli.

El text proposat per a la seva reflexió i estudi, per part dels cristians de tot el món, consta d’aquests quatre punts:

La crida a caminar junts.

Una Església constitutiva sinodal.

A l’escolta de les Escriptures.

La sinodalitat en acció.

Ara cal que les comunitats cristianes, en aquesta primera fase diocesana, estudiïn i reflexionin sobre el text proposat, per així ajudar l’Església a renovar-se a la llum de l’Evangeli.

D’aquesta manera el Sínode es convertirà, com vol el papa, en «el punt de convergència del dinamisme d’escolta en l’Esperit».

Cal remarcar que el text demana als pastor de l’Església, que no tinguin por a escoltar el Poble de Déu. Així es descobrirà «el rostre i la forma d’una Església sinodal».