Opinió

Noves eines contra els ocupes

Aquest passat 17 de febrer de 2023 ha entrat en vigor la nova regulació que permet a les Comunitats de Propietaris de manera indirecta i als ajuntaments de forma més directa, emprendre accions judicials per desnonar als ocupes que suposin una alteració de la convivència, de l’ordre públic o posin en perill la seguretat o la integritat de l’immoble.

L’ocupació d’habitatges és un problema generalitzat que habitualment provoca problemes de convivència en les comunitats afectades i greus perjudicis econòmics als propietaris. La legislació actual no permet una desocupació ràpida, i requereix emprendre accions judicials que allarguen la situació de fet. I mentre aquests terminis siguin llargs es seguiran produint ocupacions.

El 2018 es va modificar la normativa processal i es va agilitzar el procediment judicial per a desnonar els ocupes, i ara la legislació catalana permet als ajuntaments, d’ofici o a instància de les comunitats de propietaris, obligar als propietaris grans tenidors a emprendre accions judicials encaminades al desnonament dels ocupes. Ni una regulació ni l’altra proporcionen accions ràpides que puguin desincentivar els desnonaments.

L’actual modificació legislativa és una eina més, encara que focalitzada només a aquells habitatges ocupats que siguin de grans tenidors i que els seus ocupants alterin la convivència. No és una eina generalitzada per a combatre totes les ocupacions.

Tampoc descriu un procediment ràpid, tot el contrari, si una comunitat pateix els problemes de convivència que generen les ocupacions i vol instar la desocupació s’han de seguit un seguit de tràmits. Cal que el president de la comunitat de veïns requereixi fefaentment a l’ocupant que deixi de fer les activitats que pertorben la convivència de la Comunitat. I també cal que la junta de propietaris prengui l’acord de denunciar a l’Ajuntament aquest fet per tal de que iniciï l’expedient. Llavors l’Ajuntament requerirà al propietari de l’immoble per tal que iniciï el desnonament. Si en el termini d’un mes el propietari no ha interposat la demanda, l’Ajuntament queda legitimat per iniciar el procediment judicial pertinent per instar el desnonament de l’habitatge. I després d’aquests tràmits queda tot el procediment judicial fins aconseguir la sentència, i després encara l’execució de la mateixa.

No sembla que tot plegat sigui un avenç important en el camí d’evitar que es segueixin produint ocupacions, que hi segueixin havent problemes de convivència per aquest motiu a les Comunitats, i que se segueixi amb els perjudicis econòmics als propietaris dels habitatges ocupats. Només es tracta d’una eina per als supòsits d’inacció dels propietaris dels habitatges ocupats. Benvinguda aquesta eina però sinó disposem d’un procediment que permeti el desallotjament immediat dels ocupes, el problema subsistirà.

Subscriu-te per seguir llegint