Opinió

Nens sense llegir i adults mirant el mòbil

Mireu al vostre voltant. Segur que trobareu un nen o nena preadolescents. Fills, nebots, nets, o fill d’amics i coneguts. 10, 12, 14 anys... Per poc que us hi fixeu, veureu que aquell jovenet domina el mòbil millor que vosaltres. Entén el llenguatge de TikTok i de la resta de xarxes socials; i coneix bé uns quants youtubers o influencers. Però quants cops el veureu llegir un llibre? És la nova realitat, ens diuen. Segurament ho és. I, de fet, és molt bo que els nens entenguin amb facilitat el llenguatge digital i de les xarxes amb què, agradi més o menys, es mou la societat actual. Ara bé. Què passa si no entenen el que llegeixen? Que no aprendran el que han d’aprendre. Segons les dades per territoris d’un informe internacional conegudes aquesta setmana, el nivell de comprensió lectora dels nens i nenes catalans de quart de primària (10-11 anys) està lluny de la mitjana espanyola i europea. A escala estatal, només tenen més dificultat que els catalans per entendre el que llegeixen els alumnes de Ceuta i Melilla. I a Europa, els turcs i els belgues.

Les dades són descoratjadores. Reaccionant a l’informe, l’USTEC, el sindicat majoritari en el món de l’educació, situava el problema en «algunes pedagogies innovadores que no posen l’aprenentatge dels estudiants al centre». És una possible resposta. Però, més enllà de mètodes, caldria repensar decisions de política educativa com va ser eliminar l’EGB i el BUP per implantar una ESO on els nens arriben massa petits a uns instituts on les paraules «suspendre» o «repetir» són gairebé tabú. O, com sembla que passarà de cara al curs vinent, suprimir les lectures obligatòries a Batxillerat. Segurament obligar a llegir Tirant lo Blanc o La Colmena no és la millor manera de motivar els joves perquè llegeixin. Però deixar-los escollir i que, quan arribin a la universitat, les seves darreres lectures hagin estat l’autobiografia d’una youtuber o un llibre d’autoajuda sobre «com desfer-se de les relacions tòxiques», no és la millor via per millorar els nivells de comprensió lectora. Clar que, potser, el veritable gran problema no radica en els plans d’estudis, ni en les lectures que escullen. Si no que, al vespre, a casa, fa temps que no veuen als seus adults de referència, a nosaltres, llegint cap llibre. Perquè estem mirant el mòbil.

Subscriu-te per seguir llegint