Diari de Girona

Diari de Girona

Josep Lluís Micó

Algorismes per salvar nadons

Un equip d’investigadors del Dell Children’s Medical Center of Central Texas, als Estats Units, ha creat un algorisme que rastreja els patrons de moviment dels nadons a la unitat de cures intensives. Poc després del naixement, és fonamental monitorar aquest factor, ja que pot ser indicatiu de perill. Això és particularment important per als nens que no arriben a fer les 37 setmanes de gestació. Certs patrons permeten predir que aquests bebès experimentaran patologies comunes com l’apnea o la bradicàrdia, cosa que pot comprometre la seva salut neurològica a llarg termini. Els experts de Texas han desenvolupat una eina d’aprenentatge automàtic que suposa un avenç notable en aquest terreny. «Estem intentant demostrar que el moviment és un signe vital, com la pressió arterial, el pols, la respiració o la temperatura», ha revelat el president del Departament de Neurologia de l’hospital, David Paydarfar. Les criatures prematures corren el risc de patir «moltes més complicacions neurològiques, com ara paràlisi cerebral, trastorn de l’espectre autista…», ha afegit. Per aquesta raó, segons Paydarfar, «el seguiment primerenc» d’aquests elements els pot ajudar «a comprendre millor la relació amb aquestes relacions». L’experiment a què es refereix s’ha basat en dades recopilades de cent nadons ingressats a la unitat de cures intensives.

Compartir l'article

stats