El dia 2 de desembre de fa quatre anys (2020), sense previ avís, es va tancar la passera de la Font del Rei, sobre l’Onyar. Avui segueix barrada al pas de vianants. Segons les autoritats (in)competents, el motiu del tancament responia a unes «patologies estructurals», com ara bigues oxidades o lloses de formigó malmeses.

Hem consultat el tema a dos tècnics, un de grau mig i un de superior, que coincideixen en assenyalar que els treballs de reparació una empresa privada els pot executar en una setmana i en un mes, les brigades. Igualment assenyalen que tenint present que l’estructura no pateix vibracions per l’absència de vehicles a motor, les provocades pels vianants són mínimes o inexistents.

Pensem que si els terminis s’apliquessin a la construcció de la Sagrada Família, la basílica podria estar acabada a mitjans del segle vinent o més enllà o no finalitzarien mai.

En el decurs d’aquests quatre anys de silenci, han baixat portes per manca de clientela fins a sis negocis locals del carrer del Carme, en la zona d’influència d’accés des de la passera.

Possiblement el més lamentable de tot plegat sigui precisament la manca de sensibilitat municipal o de qui correspongui, en ignorar els contribuents.

Una iniciativa podria ser: declarar el 2 de desembre: «Dia dels ponts tancats a la ciutat de Girona». Tal volta tindria prou èxit.