Opinió

Demografia

Aquest diari publicava aquesta setmana que la natalitat tornava a créixer lleugerament a les comarques gironines. No deixa de ser una bona notícia en el marc d’una tendència que ens encamina cap a una piràmide d’edat invertida, amb més gent gran que joves. Tot i l’arribada de migrants, i que els ancians tenen cada vegada amb millor salut, a ningú se li escapa que l’envelliment de la població és un dels principals reptes que hem d’afrontar com a societat.

Ahir mateix, el departament de Drets Socials de la Generaliat feia públic un document en el que estima que s’han de crear 47.000 places noves a Catalunya -unes 5.000 a Girona- en els propers quinze anys per atendre les necessitats socials, essent les residències de gent gran les que presenten un dèficit més gran.

Posar solució a aquest problema requerirà de partides pressupostàries milionàries, però la majoria els programes electorals dels partits per aquestes eleccions es limiten a parlar-ne de forma genèrica, prometent un increment de places residencials (que gairebé cap formació quantifica) i una revisió del model residencial. És un tema rellevant i parlar-ne és necessari, perquè estem parlant de la qualitat de vida.

Subscriu-te per seguir llegint