Opinió

Jordi Tarragona

Habitatges i locals

Un dels principals problemes que tenim com a societat és la falta d’habitatges per l’augment del nombre de llars. Per un altre costat, cada cop hi ha més locals vuits, degut als canvis d’hàbit dels consumidors (centres comercials, digital...). Per què no matar dos pardals d’un tret facilitant la reconversió de locals en habitatges?

Entre 2021 i 2023 s’han realitzat a Espanya 27.729 canvis d’ús a habitatge (667 a Girona) segons Idealista. Ben segur que s’han de complir uns requisits de seguretat i habitabilitat, però potser cal revisar quins són per flexibilitzar-los. I sobre tot agilitzat els processos administratius per augmentar el nombre de conversions. La proposta no és una solució total al problema de l’habitatge i dels seus preus, però crec que seria una gran ajuda a la tensió actual.

La reconversió de locals en habitatges requereix una sèrie de qüestions com són les vies d’evacuació i la ventilació. Sembla que el requisit més difícil pot ser el de la il·luminació natural, necessària per garantir la salut i confort. Diuen que amb il·luminació uniforme de qualitat i intel·ligent (intensitat i color segons necessitats), colors de parets i sostres, i materials naturals es pot suplir la falta d’il·luminació natural. En tot cas més inconfortable i insalubre és no tenir habitatge. Sembla que una altra qüestió és la de la densitat urbana, potser els paràmetres s’han de revisar tenint en compte la disminució de la dimensió mitjana de les llars.

El mercat situarà els preus d’aquests nous habitatges on correspongui en comparació als altres. La solució per l’augment del preu de l’habitatge i de l’esforç de lloguer o compra necessari no es combat limitant els preus sinó augmentant l’oferta, i la conversió de locals vuits en habitatges és una formà ràpida i barata de fer-ho.

És principalment una qüestió de voluntat política; cal ser més flexibles. Les dades indiquen que ja es fan reconversions, però el que realment tindria impacte és una política clara i homogènia a tots els municipis reduint la seva discrecionalitat. Cal que els polítics adeqüin la legislació estatal, autonòmica i local per facilitar la reconversió. Es poden plantejar a més a més ajuts fiscals, financers, o tècnics adequats. Els arquitectes i dissenyadors ben segur que demostraran la seva capacitat i creativitat aportant solucions tècniques per fer d’aquests nous habitatges uns espais saludables i confortables.

La reconversió també pot ajudar a revitalitzar zones urbanes abandonades, augmentant el seu potencial econòmic i millorant la qualitat de vida dels residents. Hi ha carrers de les nostres poblacions per les quals fa por i pena passar davant de tants locals vuits. Posem solució ja! Sembla que sigui més fàcil canviar de sexe que l’ús d’un local.