Què et cal saber per exonerar-te d'un deute

L'equip d'advocats de Prat Sàbat et resol els dubtes sobre la reforma de la Llei Concursal

Amb la reforma els procediments es portaran ara al Jutjat Mercantil.

Amb la reforma els procediments es portaran ara al Jutjat Mercantil. / DdG

El dia 26 de setembre ha entrat en vigor la reforma de la Llei Concursal, aprovada per mitjà de la Llei 16/2022 de 5 de setembre.

Què suposa aquesta llei, a efectes de la segona oportunitat de les persones físiques?

En primer lloc, canvia el Jutjat que ha de conèixer del procediment judicial: tots aquests procediments es portaran al Jutjat Mercantil. Aquest és un Jutjat especialitzat en la matèria, el que donarà una major agilitat a la seva tramitació. Hi ha el desig que amb això també es redueixi la durada del procediment, però caldrà veure si això es produeix a la pràctica.

També se simplifiquen els tràmits. Si abans, per acudir al Jutjat i obtenir l’exoneració del passiu (perdó dels deutes), era molt aconsellable haver intentat sense èxit un acord extrajudicial de pagaments, amb la nova llei es suprimeix aquest tràmit previ. D’aquesta manera, es pot anar directament al Jutjat, per instar el concurs i demanar l’exoneració. Així es guanya temps i s’estalvien diners, ja que no és necessària la intervenció del mediador concursal, ni tampoc la d’altres professionals o institucions (com Notari, Registrador Mercantil o Cambra de Comerç).

Pel que fa a l’exoneració del passiu, si bé abans implicava la liquidació del patrimoni del deutor, ara també poc tenir lloc amb la conservació del patrimoni, complint amb un pla de pagaments durant 3 o 5 anys, segons els casos.

En quant als deutes que es poden exonerar, hi ha la novetat que poden afectar a deutes d’Hisenda i de Seguretat Social, però amb un màxim de 10.000 euros per deutor.

Caldrà veure com s’implementa això en la pràctica, i si realment, a la pràctica, s’estén més el mecanisme de segona oportunitat com a solució a situacions d’insolvència dels ciutadans. Des de Prat Sàbat Advocats estem al vostre servei per resoldre tots els dubtes que tingueu al respecte. 

Miquel Garcías

Advocat