Signen un conveni per fomentar l'atenció farmacèutica en el sistema públic de Salut

efe. barcelona

El Servei Català de la Salut (CatSalut) i el Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya (CCFC) han signat aquesta setmana un conveni per desenvolupar projectes destinats a fomentar l'atenció farmacèutica en el marc del sistema públic de Salut a Catalunya.

El CatSalut i el CCFC van assenyalar en un comunicat conjunt que aquest conveni suposa un gran pas per a la integració de la xarxa de farmàcies de Catalunya, permetent que es converteixi en «un punt d'atenció comunitària més dins del Sistema de Salut».

Consideren que l'atenció farmacèutica té «potencial per augmentar de manera important el seu recorregut, sobretot pel que fa a la seva cooperació i integració amb la resta de nivells assistencials».

«Això s'ha posat especialment de manifest en les iniciatives engegades durant la covid-19, en el marc de les quals l'accessibilitat i la capil·laritat de la xarxa d'oficines de farmàcies han reafirmat l'oportunitat d'avançar en la seva integració i consolidació com un element bàsic d'atenció sanitària de proximitat», van destacar. Els projectes en els quals es concreta el conveni estan relacionats amb tres grans àmbits d'actuació: la promoció de la salut i prevenció de la malaltia, l'accessibilitat i coordinació assistencial, i l'atenció i seguiment farmacoterapèutic a pacients amb malalties cròniques.