Aquest dijous entren en vigor les  noves baixes per regla dolorosa incloses a la reforma de la llei de l'avortament aprovada el febrer passat, que inclouen també permisos per interrupció voluntària o involuntària de l'embaràs i a a partir de la setmana 39 de gestació.

Tot i això, no tots els dolors incapacitants per menstruació tenen dret a baixa segons la nova norma. Quins són aleshores els requisits? Com s'ha de sol·licitar?

Tenir diagnosticada una dismenorrea secundària

La reforma de l'avortament reconeix per primera vegada "la situació d'incapacitat derivada d'una dismenorrea generada per una patologia diagnosticada prèviament". És a dir, l'existència d'una menstruació dolorosa que no permeti la realització de les activitats diàries sempre que hagi estat acreditada per un metge  i sigui una "dismenorrea secundària". Aquest tipus de diagnòstic és aquell associat a patologies com endometriosi, miomes, adenomiosi o altres malalties com inflamació pelviana, pòlips endometrials, ovaris poliquístics o dificultat a la sortida de sang menstrual.

Baixes anuals

Aquestes baixes podran tenir caràcter anual, a renovar cada any , segons l'historial clínic de la pacient. Així, no hi haurà necessitat de sol·licitar la baixa cada mes, i la treballadora només haurà de presentar el comunicat de baixa anual abans del 30 de gener de cada any. A més, una altra de les novetats és que la dona que sol·liciti la baixa cobrarà la prestació des del primer dia, a diferència d'altres contingències comunes. La quantia de la prestació encara està per definir, però el més habitual és el 60% de la base reguladora.

Permisos limitats

Per aquest motiu, des de la Societat Espanyola de Ginecologia i Obstetrícia (SEGO) s'estima que el nombre de dones que es podran acollir a la baixa per menstruació serà limitat.

El president de l'organització, Txantón Martínez-Astorquiza, assenyala que entre el 15 i el 20% dels que pateixen dismenorrea primària, és a dir, dolor menstrual, no tenen diagnosticat un motiu reconegut. Per tant, aquest grup de persones no poden accedir al permís, malgrat que “moltes vegades aquesta dismenorrea primària és tan dolorosa o tan incapacitant com les secundàries”, afirma el ginecòleg.

Acudir al ginecòleg

Atès que un gruix de dones queden fora, el president dels ginecòlegs proposa que els permisos per menstruació incapacitant les gestioni un ginecòleg que faci les "proves pertinents" als pacients que pateixin aquesta malaltia i que, en cas que aquestes no millorin amb el tractament, els pugui oferir la baixa.

És el facultatiu qui decideixi si el dolor és incapacitant i també qui determini el nombre de dies durant el qual s'estendrà la baixa.