Investigadors del Servei de Pneumologia de l’Hospital del Mar i de l’Hospital del Mar Research Institute han aconseguit detectar la covid i el seu nivell de gravetat a partir d’un mètode tan poc invasiu com l’anàlisi de la tos del pacient.

La investigació, en què també participen l’Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC) i el Centre de Recerca Biomèdica en Xarxa de Bioenginyeria, Biomaterials i Nanomedicina (Ciberbbn), s’ha fet analitzant l’enregistrament, amb un telèfon intel·ligent, dels sons de tos voluntària a 70 pacients amb covid durant les 24 primeres hores del seu ingrés a l’hospital.

Casos greus i evolució

Els facultatius han aconseguit registrar diferències significatives de freqüència entre els sons dels malalts i els emesos per persones amb altres patologies respiratòries. Aquest factor diferencial els ha permès detectar mitjançant la tos qui té coronavirus.

De fet, l’anàlisi de la tos podrà servir tant per diagnosticar de manera precoç els pacients amb covid-19 greu com per fer el seguiment de l’evolució, sospesant possibles complicacions, fins i tot a distància, a través de futures aplicacions que permetin gravar la tos i filtrar-la per algorismes.

Tot i l’avenç ja aconseguit, ara, apunten, caldrà fer més investigacions amb dades de més pacients i el desenvolupament d’algorismes i models d’intel·ligència artificial que puguin analitzar la tos de manera eficient i precisa, així com proves en entorns clínics reals per testar-los.

Alternativa menys intrusiva

El metge adjunt del Servei de Pneumologia Oswaldo Antonio Caguana va explicar que aquest mètode «ofereix una alternativa menys intrusiva en comparació amb les proves convencionals de saliva o frotis nasal, podent proporcionar un diagnòstic precoç i una detecció ràpida de la malaltia».

«Amb l’ajuda de bioenginyers, utilitzem un programa d’anàlisi de freqüències de la tos amb el qual observem que tenien variabilitat els pacients amb covid, tant greu com lleu, i que el màxim nivell de la freqüència era diferent. Van ser resultats sorprenents», va explicar.

Caguana va apuntar la possibilitat de controlar a distància el pacient mitjançant la recepció dels sons de la seva tos per comprovar la millora o bé, en cas contrari, per decidir el seu ingrés hospitalari.

Més enllà, el cap emèrit del Servei de Pneumologia, el doctor Joaquim Gea, va afegir que les conclusions poden ser útils «en àrees amb infraestructura mèdica insuficient o en situacions d’emergència, ajudant a identificar i aïllar els pacients amb coronavirus de manera oportuna, facilitant l’atenció mèdica adequada i la implementació de mesures de control».

Els investigadors també van destacar que, malgrat que l’estudi s’ha centrat en la covid, s’obre la porta a fer servir aquest model en altres patologies respiratòries. El mostreig de sons de tos de coronavirus es va dur a terme amb dades recollides entre l’abril del 2020 i el maig del 2021.