Entre el 40 i el 50% dels malalts de leucèmia limfàtica crònica tenen una patologia «lleu» i no necessiten tractament, i el 70% dels pacients no tenen cap manifestació de la seva malaltia i poden portar una vida «plena». Així ho van assenyalar recentment en roda de premsa l’hematòloga de l’Hospital Marquès de Valdecilla Lucrecia Yáñez i el cap del Servei d’Hematologia de l’Hospital Vall d’Hebron de Barcelona, Francesc Bosch, que van dirigir un curs sobre la leucèmia limfocítica crònica a la Universitat Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) de Santander.

Segons va explicar Yáñez, la leucèmia limfàtica crònica és una malaltia «una mica desconeguda» i veuen important que la societat conegui que és la «més freqüent» dels diferents tipus de leucèmia, i que en un 40 o 50% dels pacients es comporta de manera «tan lleu» que no necessita tractament, només cal fer-ne un seguiment.

Alhora, va assenyalar que en aquells pacients que sí que necessiten tractar-se, el tractament d’aquesta malaltia ha canviat «radicalment» en els últims deu anys i s’ha aconseguit «controlar molt» la malaltia i «amb menys efectes secundaris». En aquest sentit, va destacar que el pronòstic d’aquests pacients i els nous tractaments dirigits han millorat «substancialment», sobretot en aquells casos que, en principi, es podien comportar «pitjor» amb els tractaments.

Va assenyalar que l’abordatge multidisciplinari és «molt important» tenint en compte que els pacients amb leucèmia limfàtica crònica són, en general, d’edat avançada, per sobre dels 70 anys, per la qual cosa «tindran altres malalties que potser poden complicar una mica el tractament, i ens ajuden a decidir quina pot ser la millor opció terapèutica per a aquest pacient amb la menor toxicitat».

Pel que fa a l’Hospital Valdecilla, Yáñez va destacar que «s’aposta molt» per la investigació, bàsica i dins d’assaigs clínics, que van augmentant any rere any, no només en la part oncològica, sinó també en un altre tipus de serveis i de malalties. «Cantàbria advoca per la investigació clínica com un paper important en el desenvolupament científic», va afegir aquesta experta.

Per part seva, Bosch va apuntar que aproximadament un 70% d’aquests pacients no tenen cap manifestació de la seva malaltia, tenen una vida «plena» i fan «tot tipus d’activitats».

Tot i això, va reconèixer que la malaltia en si pot ser una causa de mort, així com les conseqüències de la mateixa, que produeix baixada de defenses que predisposa a infeccions, anèmia i, de vegades, també hi ha efectes secundaris dels tractaments.

Segons va apuntar, la investigació en aquests moments està centrada a conèixer millor què produeix aquesta malaltia per poder donar tractaments «molt dirigits» a la causa.

Així, mentre abans es donava quimioteràpia, ara són capaços de subministrar medicaments que van «únicament a la malaltia i a la seva essència», i per això el pronòstic dels pacients ha canviat «substancialment» en els últims anys. «Aquest és el gran avenç que hem tingut, no només en aquesta malaltia, en general en càncer», va afegit.

Origen desconegut

En aquest punt, l’hematòleg va assegurar que no se sap l’origen d’aquestes malalties, però les teories actuals assenyalen que «estem constantment patint canvis genètics» i la majoria dels pacients avui dia són diagnosticats de manera «casual».

Finalment, va posar en valor el paper del Grup Espanyol de Leucèmia Limfàtica Crònica, que pot treballar dins d’assaigs clínics, no només a nivell estatal sinó també internacional. «Tenim la mateixa possibilitat a l’Hospital Vall d’Hebron, a l’Hospital Marqués de Valdecilla, de posar un tractament dins d’un assaig clínic que estan realitzant a l’Hospital de Houston, a l’Hospital de Boston o a Alemanya», va asseverar .

L’objectiu de la V Trobada pràctica per al coneixement i tractament de la leucèmia limfocítica crònica va ser la formació d’especialistes joves, tant en els aspectes científics com socials de la malaltia, i els ponents dels quals són part del Grup Espanyol de Leucèmia Limfàtica Crònica (GELLC) .