Aquestes són les ajudes per deixar de fumar que cobreix la Seguretat Social aquest 2024

Existeixen fins a quatre fàrmacs que ajuden als fumadors habituals a deixar aquest hàbit de banda

Fumar, un hàbit vintage: per què els joves continuen fumant malgrat la informació que han rebut sobre això?

La sanitat espanyola finança diversos medicaments per deixar de fumar.

La sanitat espanyola finança diversos medicaments per deixar de fumar. / Freepik

Tant el servei públic de salut de cada comunitat autònoma com la mutualitat dels funcionaris (MUFACE) contemplen ajudes per deixar de fumar aquest 2024. No és cap novetat, ja que des de l'1 de gener de 2020 el Ministeri de Sanitat finança plans antitabac dins del Sistema Nacional de Salut (SNS), però convé recordar-lo.

Això sí, perquè un fumador pugui beneficiar-se del finançament d'uns certs medicaments destinats a deixar el tabaquisme ha de complir una sèrie de requisits i accedir a ells mitjançant recepta sanitària.

El finançament es restringeix a pacients que formin part d'un programa de suport o atenció al tabaquisme, amb motivació reconeguda per deixar de fumar, que fumin 10 cigarrets o més al dia i tinguin, a més, un alt nivell de dependència qualificat pel test de Fagerström ≥ 7.

Els medicaments contemplats dins d'aquests plans finançats per la Seguretat Social són:

  • CHAMPIX® (VARENICLINA)
  • ZYNTABAC® (BUPROPION)
  • TODACITAN® (CITISINA)
  • RECIGARUN© (CITISINA)

Al mateix temps, els mutualistes també es poden beneficiar d'aquests programes, encara que per a això hagin d'acudir prèviament a un Metge d'Atenció Primària (MAP), que serà qui determini la seva inclusió o exclusió d'aquests programes antitabac.