L'ajuntament de Caldes de Malavella ja ha incorporat tres vehicles elèctrics a la seva flota municipal que prestaran servei a la Policia Local, a la Brigada Municipal i a la zeladora de l'Ajuntament respectivament. L'adquisició més recent és el vehicle elèctric per la brigada municipal, que facilitarà l’accès a les zones més estretes per les seves dimensions reduïdes sense produir soroll als veïns. Aquest vehicle té una velocitat màxima de 50 km/h i una autonomia de fins a 103 km. El cost d’aquest ha estat de 33.120,12 € dels quals 5.000 € provenen d’una subvenció de la Diputació de Girona i 7000 € del pla MOVESIII per a vehicles elèctrics.

D'altra banda, l'Ajuntament també ha instal·lat plaques fotovoltaiques a diferents punts del poble. És el cas de les plaques del CEIP Sant Esteve (8 kW) o al CEIP La Benaula (13 kW). Pròximament volen instal·lar-se més plaques a altres equipaments municipals com les dependències de la Policia Local. 

En matèria de mobilitat sostenible ja van adquirir-se dues bicicletes elèctriques per a la mobilitat del personal de l’Ajuntament, a més d’un vehicle elèctric per la brigada municipal, un altre per a la zeladora de l’Ajuntament, i un altre vehicle elèctric que la Policia Local utilitza com a unitat canina.  

 D’altres accions dutes a terme els darrers anys i que fomenten la sostenibilitat són les millores en l’aïllament i els tancaments del pavelló esportiu que en milloren la qualificació energètica i en redueixen el consum en calefacció, així com l’alimentació de l’aigua calenta i la calefacció dels nous vestidors del pavelló polivalent a través de la caldera de biomassa existent al pavelló esportiu. Alhora s’aprofitarà aquesta connexió per a donar servei a la futura calefacció que s’instal·larà al pavelló polivalent. 

Accions futures

En un futur proper està previst instal·lar un punt de càrrega doble per a vehicles elèctrics pròxim a l’Ajuntament, així com un altre punt de càrrega doble a la plaça de la Selva. Actualment ja hi ha un punt de càrrega de vehicles elèctrics a la Plaça dels Donants. Algunes de les actuacions abans esmentades estan subvencionades pel programa del Pla a l’Acció de la Diputació de Girona i pel pla MOVES III.