L’equip d’Hospitalització a Domicili (HaD) de la Selva Marítima de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva ha arribat als 10 anys de trajectòria. En tot aquest temps s’han atès 3.793 pacients que es concentren a les poblacions de Palafolls, Tordera, Blanes, Lloret i Tossa de Mar. Aquest equip va néixer el novembre de l’any 2013 com a alternativa a l’hospitalització convencional, i es consolidava així el desplegament del servei a tot l’àmbit d’influència territorial de la Corporació. 

 El 50,5% han estat dones i prop del 65% dels pacients tractats (homes i dones) tenien més de 75 anys. El perfil d’usuari ha anat variant i actualment són pacients d’edat avançada i amb més d’una patologia, això ha fet que el servei estigui més orientat a pacients crònics i complexos.