La depuradora de Blanes compta des d'ara amb una planta solar fotovoltaica amb 253 plaques per a autoconsum de les instal·lacions. L'actuació, finançada per l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) a través d'un conveni amb el Consorci d'Aigües Costa Brava, ha tingut un cost de 101.395,75 euros. Entre la cogeneració i les noves plaques, preveuen arribar a produir el 33 % del consum mitjà anual de la depuradora. La nova planta cobrirà parcialment l'increment del consum que causa la posada en marxa del tractament terciari a l'equipament i l'aportació d'aigua regenerada al riu Tordera.

Potenciar l'ús de fonts renovables d'energia i contribuir a una millor sostenibilitat ambiental, en línia amb els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) que guien la implementació de l'Agenda 2030 de les Nacions Unides, és un dels eixos estratègics del Consorci d'Aigües Costa Brava Girona, que acaba d'instal·lar una planta solar fotovoltaica a l'estació depuradora d'aigües residuals (EDAR) de Blanes.

En total, han col·locat 253 plaques solars en una superfície de 918 metres quadrats, amb una potència total instal·lada de 100 kW. Serviran per pal·liar parcialment l'increment de consum motivat per la posada en marxa recent del tractament terciari de la depuradora i l'aportació d'aigua regenerada al riu Tordera per garantir el cabal ecològic. Durant el 2022, el consum va ser d'1.461.858 kWh, dels quals gairebé un terç (478.405 kWh) ja es van produir per cogeneració.

Enguany, amb l'activació del tractament terciari, es calcula que es consumiran 500.000 kWh més i se'n recuperaran 162.567 amb la producció d'energia anual estimada d'aquesta nova planta solar fotovoltaica. Per tant, entre la cogeneració i les noves plaques, preveuen produir el 33 % del consum mitjà anual de la depuradora.

L'actuació, que també permetrà reduir les emissions de CO2 de l'EDAR, ha suposat una inversió de 101.395,75 euros, aportats per l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) a través d'un conveni subscrit amb el Consorci. Segons informa la Diputació de Girona en un comunicat, amb aquesta planta solar fotovoltaica, la depuradora de Blanes es converteix en "la més completa de la Costa Brava". De fet, és l'única que disposa de plaques fotovoltaiques, d'una planta de compostatge de fangs, d'un sistema de cogeneració amb microturbines i d'un tractament terciari per a la totalitat del cabal depurat.

El Consorci d'Aigües Costa Brava Girona és un ens públic integrat per la Diputació de Girona i quaranta-set municipis del litoral i el prelitoral gironí. Gestiona, dins del cicle de l'aigua, el sanejament d'aigua en alta (transport a l'estació depuradora d'aigües residuals, depuració i abocament al medi o regeneració) i l'abastament d'aigua en alta (captació, transport i potabilització) per subministrar-la a més d'un milió de persones a l'estiu, en col·laboració amb l'ACA.