La Guàrdia Municipal de Riudellots de la Selva va realitzar més de 900 serveis el 2023

El cos, que compta amb quatre agents, ha actuat en cinc casos per armes o armes de foc i en vint més per abocaments il·legals

Dos agents de la Guàrdia Municipal de Riudellots.

Dos agents de la Guàrdia Municipal de Riudellots. / CEDIDA

DdG

El Cos de la Guàrdia Municipal de Riudellots va fer gairebé un miler d'actuacions durant el 2023. Concretament, van ser 937 intervencions. Entre totes les intromissions, es destaquen de la resta cinc relacionades amb armes o armes de foc, segons les dades facilitades pel cos.

La Guàrdia Municipal de la localitat, creada l'any 2017 per dur a terme les tasques recollides a l'article 13 de la llei 16/1991 de 10 de juliol, està formada per quatre agents. Aquests, van fer un total de 322 serveis relacionats amb la seguretat ciutadà, què inclouen els requisits dels habitants o actuacions d'ofici. A més, en serveis relacionats amb els animals, van fer-ne fer un total de 79.

Pel que fa al trànsit i els accidents, es van dur a terme 237 serveis, que inclouen, entre altres, les proves d'alcoholèmia i drogues, intervencions en accidents de trànsit i controls de circulació.

Onze incendis

L'any 2023 es van produir onze incendis i cremes descontrolades que van necessitar l'actuació de la Guàrdia Municipal. A més, també va haver-hi vint actuacions relacionades amb abocaments il·legals i mals reciclatges, aquests últims relacionats amb el mal ús del sistema Porta a Porta, implementat des del 2017.

Des de l'oficina de la Guàrdia Municipal, també es fan funcions administratives, com consultes relacionades amb la seguretat o el funcionament de les administracions judicials, i la gestió de tràmits administratius. En aquest àmbit, al llarg del 2023, es van fer un total de 85 serveis. D’altra banda, 26 intervencions del cos de seguretat de Riudellots van ser relacionades amb la policia judicial, entre citacions i notificacions als veïns i veïnes del municipi

Les principals funcions

Les principals funcions de l’òrgan creat per a la seguretat dels veïns del municipi són: 

- Custodiar i vigilar béns, serveis, instal·lacions i dependències municipals.

- Ordenar i regular el trànsit dins el nucli urbà, d'acord amb les normes de circulació si s'escau.

- Participar en les tasques d'auxili al ciutadà i de protecció civil, d'acord amb el que disposen les lleis.

- Vetllar pel compliment dels reglaments, de les ordenances, dels bans, de les resolucions i de les altres disposicions i actes municipals.