L’hospital de Blanes incorpora un nou mètode per a medicar amb seguretat

Hi ha una interrupció cada dos minuts durant l’activitat de preparació de medicaments

Una professional preparant la medicació.

Una professional preparant la medicació. / CSMS

DdG

Els professionals d’infermeria dels hospitals de Calella i Blanes encarregats de la preparació i administració de medicaments als pacients han incorporat una armilla per evitar interrupcions mentre porten a terme aquesta tasca. El projecte Stop interrupcions té com a principal objectiu millorar la seguretat del pacient i impedir que es produeixin errors durant la preparació i administració de fàrmacs. Diversos estudis científics posen de manifest que les interrupcions són una de les principals causes dels errors en la medicació que es dona als pacients.

Fa un any, el febrer del 2023, es va iniciar una prova pilot en diferents plantes d’hospitalització dels dos centres i la iniciativa es va anar estenent fins a incorporar-se a totes les unitats d’hospitalització. El professional d’infermeria dedica aproximadament un 27% de la seva tasca diària a preparar i administrar medicaments. En aquest moment es col·loca una armilla blava amb el missatge a l’esquena “Estem preparant medicació. No interrompre”. D’aquesta manera es volen disminuir les distraccions fruit de les interrupcions i evitar que es puguin produir errors en la medicació. Tenint en compte que és un moment que requereix molta concentració.

Només es pot interrompre el professional en situacions d’urgència. En els hospitals de Calella i Blanes s’ha mesurat la quantitat de vegades que els professionals són interromputs. S’ha vist que es produeix una mitjana d’una interrupció cada dos minuts durant l’activitat de preparació i administració de medicaments a les unitats d’hospitalització i que es concentren, sobretot, en els torns de matí i tarda.

Estudis científics posen en relleu que un 37,4% dels errors lligats a l’assistència hospitalària estan relacionats amb l’ús dels medicaments, i d’aquests, un 43% es podrien evitar.

Nou curs per a embarassades

Per altra banda, la Corporació també innova en el camp de la ginecologia. L’equip de llevadores ha dissenyat un programa d’activitat física a l’aigua per a les dones embarassades que ja han arribat a l’últim trimestre de gestació (a partir de la 27 setmana) i porten el seguiment del seu embaràs als diferents ASSIR (consultes d’atenció a la salut sexual i reproductiva) de l’Alt Maresme i la Selva Marítima. Amb aquesta iniciativa es busca incrementar els parts fisiològics en detriment dels instrumentats, així com també millorar la qualitat de vida de les gestants.

Una de les sessions del curs de natació per a embarassades.

Una de les sessions del curs de natació per a embarassades. / CSMS

Diversos estudis relacionen l’activitat física amb parts més fisiològics i per tant amb una reducció de les cesàries i parts instrumentats. En l’últim any (2023) l’Hospital de Calella ha atès 628 parts, el 72,8% han estat parts eutòcics, és a dir, parts normals sense complicacions i sense cap intervenció instrumental.