SIGMA Group desenvolupa la seva activitat en el tractament d'aigües residuals treballant en el disseny de processos i/o equips i creant sistemes de neteja per reutilitzar l'aigua per a aplicacions agrícoles i industrials. Amb seu a Cornellà del Terri, el grup busca, a través de les seves empreses l'optimització del cicle de l'aigua. D'una banda, Aguasigma, dedicada al desenvolupament de l'enginyeria i dels projectes clau en mà i, de l'altra, Sigmadaf, que basa en la seva activitat el disseny, construcció i subministrament d'equips de flotació DAF des de 3 fins a 2000 m3/h.

La seva vocació internacional es tradueix en projectes fora de les nostres fronteres. Recentment, ha realitzat el projecte i subministrament d'equips del complex universitari King Khalid University a Abha, a l'Aràbia Saudita, amb un sistema descentralitzat format per 10 unitats compactes autònomes Sigmadaf Compact Core. Altres equips DAF instal·lats recentment són dues unitats FPHF500 com a pretractament en una planta de dessalació a Sharjah (UAE) i un equip compacte MBR100 com a sistema biològic per un campament agrícola a Mèxic.

Els seus equips i projectes donen solucions per a indústries alimentàries, químiques, farmacèutiques i tèxtils, així com també a refineries de petroli, grans plantes dessalinitzadores i centrals termosolars.

A les seves instal·lacions de Cornellà del Terri disposen de 2.500 metres quadrats on hi ha les àrees de producció, distribuïdes en dues línies paral·leles especialment concebudes per a la construcció d'equips de gran volum, fins a 9 metres d'altura. A més, també hi ha situats els nous espais destinats a laboratori, banca de proves, assaigs pilot i JAR-TEST. SIGMA Group està plenament compromès amb el desenvolupament del sector econòmic mediambiental de casa nostra i per aquest motiu és membre del Catalan Water Partnership, el clúster de l'aigua precisament amb seu a Girona.

La seva vocació és per la internacionalització amb seu a Mèxic i joint-venture amb l'empresa nord-americana Clearwaters Inc, a més de ser socis del Water Council dels Estats Units i de la International Desalization Asociation.

Després de més de tres dècades l'empresa gironina ha aconseguit una posició de lideratge en la fabricació d'equips de tractament d'aigua DAF a escala mundial. El seu èxit comercial es deu a la inversió sostinguda durant molts anys en I+D. Actualment està desenvolupant conjuntament amb el centre de recerca Eurecat l'aplicació d'intel·ligència artificial als sistemes de tractament d'aigües residuals Sigmadaf.