Els casos de miopia més greus, els de més de sis diòptries, ha passat d'afectar l'1,3% dels adolescents miops de 12 a 18 anys a afectar el 8,2% en cinc anys, del 2017 al 2022. És una de les conclusions de l'informe 'L'estat de la salut visual dels adolescents a Espanya', presentat per l'associació Visión y Vida, la Fundació Mapfre i Correus Express. L'estudi constata que l'evolució miòpica és cada cop més forta i destaca que gairebé un de cada tres joves de 12 a 18 anys és miop. A Catalunya, sis de cada deu adolescents afirma que no s'hi veu bé o que podria veure-hi millor, per damunt de la mitjana espanyola. Els experts vinculen l'empitjorament de la visió a l'ús de pantalles, el poc temps d'oci a l'exterior i els hàbits de vida.

L'estudi neix dels resultats obtinguts per tres vies: més de 4.000 tests fets en el marc de la campanya 'Veure la vida en 4K', un informe poblacional de test autorespost per més de 3.000 joves de 12 a 18 i una anàlisi de 763 miops que van acudir a l'òptica el 2017 i van tornar-hi el 2022, fet que permet comprovar la progressió de la seva miopia.

Amb tota la informació recopilada, l'informe conclou que hi ha un desplaçament generalitzat dels valors cap a les diòptries més altes. Dels 763 miops de qui s'ha analitzat com ha progressat la visió, aproximadament un 1% se situava el 2017 en la franja de miopia magna (més de sis diòptries), mentre que aquest grup augmenta fins a un 8,2% el 2022.

En paral·lel, la meitat dels joves (60% en el cas de Catalunya) creu que s'hi veu malament o que podria veure-hi millor. A més, una gran quantitat de menors perceben molta simptomatologia de problema visual. Entre el 37,1% i el 45,3% manifesta veure doble la pissarra, el 25,1%-20,3% hi veu millor si es tapa un ull; entre el 34,8%-47,2% entretanca els ulls per a veure-hi millor, o el 41,3%-40,3% té sequedat ocular quan fa ús de les pantalles.

A banda, dels més de 4.000 tests fets en el marc de la campanya 'Veure la vida en 4K' es desprèn que set de cada deu joves de 12 a 18 anys necessita ulleres o lents de contacte per veure-hi bé i que més de la meitat dels enquestats té miopia. També destaca que set de cada deu enquestats utilitza el mòbil a les fosques abans d'anar a dormir i que quatre de cada deu senten sequedat ocular quan abusen de les pantalles. Dels tests visuals fets, es manifesta que un de cada tres joves té hipermetropia i que un 4,2% supera ja les sis diòptries i pateix miopia magna.

En definitiva, els experts assenyalen que la miopia és una pandèmia del segle XXI i que cada cop hi ha més joves miops i per això creuen que és necessari fer un senyal d'alarma.

Segons Eva Arranz, doctora de Fundació Mapfre, això s'explica perquè ara es fa servir menys la visió de lluny i molt la més pròxima. Tot i que la miopia té un caràcter hereditari, ha explicat en roda de premsa, hi ha hàbits que poden contribuir a alentir la progressió, com ara fer esport o oci a l'exterior, una alimentació saludable o un ús adequat de les pantalles, així com ajustar-ne la llum, fer descansos o limitar el temps per edat.

Elisenda Ibáñez, presidenta i coordinadora (òptic-optometrista) de l'associació Visión y Vida, ha afegit que el problema rau en el fet que se li demana a l'ull que es passi més de deu hores diàries mirant de prop.

Evitar l'ús de pantalles abans dels 7 anys

Lluís Bielsa, vicepresident de Visión y Vida, ha assenyalat que el sistema dels menors de set anys no està desenvolupat per enfrontar-se a les pantalles i, per això, el millor és limitar el seu ús fins passada aquesta edat.

"El desenvolupament i maduresa del sistema és crític en els primers anys de vida", ha indicat. Mirar una pantalla petita implica un esforç d'enfocament i acomodació, perdre la visió tridimensional o un desequilibri pel fet de no tenir un estímul visual perifèric, entre altres. A més, durant l'ús de pantalles es redueix la freqüència de parpelleig i l'ull es resseca.