Anaïs Iglesias és directora de l’agència de comunicació i disseny Iglèsies Associats.

-Quin és el paper de les dones en les noves tecnologies i en el món de la comunicació?

-El paper de les dones és clau perquè incorporem l'empatia en el lideratge. A nivell de comunicació això es fa més evident quan entren en joc perfils femenins. Això no vol dir que la resta de perfils no siguin vàlids, sinó que ha nascut una altra mirada. Les noves tecnologies, a més, ajuden a empoderar a la dona i a fer-la visible. Tot i que és cert que encara és un àmbit on són poques les dones que tenen visibilitat, tenen un paper vital en la creació i l'ús de les noves tecnologies.

-Quines són les principals barreres que les dones enfronten en el lideratge tecnològic?

-D'una banda, el biaix digital de gènere, ja que les dones segueixen estan infrarepresentades en el sector de la tecnologia. De fet, només el 26,4% de les persones que treballen en el sector TIC a Catalunya són dones. I això fa que no hi hagi referents per a les noves vocacions. Hi ha moltes eines populars, com el Canva, que tots utilitzem diàriament però que poca gent sap que va ser creada per una dona. També hi ha un gran biaix a nivell de desigualtat salarial, en un sector, el de les noves tecnologies, en el que les dones perceben salaris inferiors al dels homes.

"Sovint parlem d'STEM i ara està agafant força el terme STEAM, on s'hi incorporen les arts, des del disseny a les arts gràfiques"

-Quin és el paper de la ciència i la tecnologia en el disseny gràfic?

-Sovint parlem d'STEM i ara està agafant força el terme STEAM, on s'hi incorporen les arts, des del disseny a les arts gràfiques. I és que s'està demostrant que una cosa va lligada amb l'altra, que la creativitat no és només saber pintar, sinó que també s'emmarca dins la ciència i la tecnologia. El disseny gràfic ajuda a poder plasmar amb imatges el que la ciència i la tecnologia volen dir, on certs conceptes són difícils d'explicar. I a través de la comunicació i el disseny gràfic els podem donar una narrativa més entenedora.

-Quina relació tenen els conceptes d'art i disseny amb la ciència, la tecnologia, l'enginyeria i les matemàtiques?

-Integrar l'art i la creativitat des de petits ens ajuda a desenvolupar una capacitat única per a entendre el món i veure diferents preses de decisions. T'ensenyen a buscar solucions diferents a un mateix problema.

-Com podem fomentar noves formes de lideratge en el món de la comunicació i l'empresa familiar?

-Les noves formes de lideratge passen per un lideratge en femení on es posin en valor les habilitats toves, que massa sovint s'han oblidat dins les empreses, aportant sobretot una visió integral on l'empatia i les emocions siguin vàlides, sense oblidar el treball en equip, la planificació i la creativitat. Les empreses han de ser un espai de vida i benestar, a partir d'on la creativitat i l'excel·lència puguin canviar la societat.