Residències per a gent gran a Girona: aquesta fomenta l'envelliment actiu dels seus residents

Els centres residencials del grup DomusVi afavoreixen el manteniment d’una vida autònoma i saludable de l'usuari, a més de millorar el seu estat físic i anímic

L'envelliment actiu és fonamental per a la gent gran

L'envelliment actiu és fonamental per a la gent gran / Cedida

Jaume Puig

Una persona nascuda a la Catalunya de 1924 tenia una esperança de vida d'uns 40 anys. Aquesta xifra, segons les darreres dades disponibles de l'Institut Nacional d'Estadística (INE), avui dia supera els 83. Les persones més grans de 65 anys ja són el 19,40% de la població catalana i les projeccions auguren que l’any 2050 seran el 30%. L'envelliment de la població va associat a reptes als quals la societat haurà de donar resposta durant els pròxims anys: assegurar una vida digna i activa per a les persones grans, a més de tenir un sistema de cures adaptat a les seves necessitats

“El gran repte serà reconsiderar el valor d'aquesta franja d'edat i fer-lo com a èxit, no com a dependència o invalidesa. És fonamental que les persones grans tinguin més participació a la societat a tots els nivells i estratègies que ho permetin o ho adaptin”, apunta José Manuel Pérez, responsable de Coordinadors Assistencials del Departament Assistencial de DomusVi, la xarxa assistencial especialitzada en l’atenció de persones grans líder al sector.

La importància de l'envelliment actiu

Un envelliment actiu i saludable és fonamental per a garantir l'autonomia i el manteniment de les capacitats i habilitats de les persones. “Necessitem sentir-nos útils i presents en el món en el qual vivim, connectats amb el nostre entorn. En el cas de les persones grans, la participació manté la seva orientació a la vida, a més de fer-les sentir integrades i no excloses”, assegura Pérez. 

DomusVi ofereix, a la residència per a gent gran que té a Girona, un model d’atenció centrat en les persones. Aquest sistema fomenta el benestar físic mitjançant la fisioteràpia, sessions de gimnàstica adaptada o passejos terapèutics; l'emocional amb noves activitats terapèutiques que utilitzen  la tecnologia com la Realitat Virtual o les sales multisensorials, entre altres; i el social amb activitats d'oci i temps lliure.

entorn social actiu

entorn social actiu / Cedida

Integració social de DomusVi a Girona

La tasca dels animadors socioculturals és imprescindible. Com que treballen de forma personalitzada, detecten les necessitats de cadascun dels residents per tal de crear una estratègia que inclogui la participació de tots,  centrant-se en tres eixos principals: l'educatiu, el cultural i el comunitari. “Treballem, sobretot, amb la personalització dels plans d'intervenció i també des dels programes de participació i integració social. Assistim a esdeveniments de la comunitat, participem amb centres educatius i associacions, col·laborem amb entitats com els bancs d'aliments, o conscienciem sobre la protecció del medi ambient”, explica el responsable de Coordinadors Assistencials de DomusVi.

Avantatges de portar una vida activa

Els entorns socials actius que es fomenten a les residències DomusVi tenen molts beneficis per a les persones grans. Milloren el seu estat d’ànim i les seves capacitats amb rutines diàries saludables, els fan sentir-se útils i, en conseqüència, més realitzats. També es promou el seu benestar i socialització a través d'activitats, moltes d’elles realitzades en grup, com la musicoteràpia, la jardineria terapèutica o el ioga; i els permet tenir un dia a dia obert a tota la comunitat. En el cas de la residència per a gent gran DomusVi a Girona imparteixen tallers formatius, oberts a residents i famílies, per parlar de diferents temes entorn a la importància que té un envelliment actiu. A més, participen de moltes de les festivitats de la ciutat.   

“Hem de treballar per a promoure una vida activa a les residències i fora d'elles”, explica Pérez, que creu que el concepte de les residències ha d'anar més enllà de ser un recurs per a persones amb poca autonomia.

.

Els resident de DomusVi Girona poden tenir un entorn social actiu / Cedida

Entorn social actiu en estades temporals

DomusVi també té en compte promoure un entorn social actiu pels residents que tenen estades temporals a la residència, ja sigui per necessitats concretes de la família, per l'absència de la persona cuidadora o per obres en el domicili, entre altres raons. Durant aquestes estades, les persones grans participen també en totes les activitats terapèutiques i d'oci de la residència, a més de tenir accés a tots els serveis.

Residència de DomusVi a Girona

La residència DomusVi Girona Ciutat està situada al carrer de Francesc Ferrer i Gironès 14, a prop de l’Hospital Universitari Dr. Josep Trueta, d’el Celler de Can Roca o del pavelló municipal de Fontajau, entre d’altres. La residència es caracteritza per ser una llar gràcies a espais confortables i una atenció centrada en les persones residents amb un equip de professionals especialitzat en l'atenció i cura de les persones grans. 

Direcció: Carrer de Francesc Ferrer i Gironès, 14, 17007 Girona 

Telèfon: 872 046 686