La penetració del cotxe elèctric és un aspecte clau dins dels objectius europeus de descarbonització del transport, que fixen el 2035 com l’any en què només es podran vendre aquest tipus de vehicles. No obstant això, en l’actualitat el preu mitjà d’un cotxe elèctric nou és significativament superior al d’un de combustió –41.571 euros enfront 31.912 euros, segons dades del 2021–, fet que li resta competitivitat al mercat. És per això que els governs de diversos països han apostat per oferir ajudes directes a la compra d’elèctrics, com és el cas d’Espanya, un dels millors països en aquest sentit.

El principal pla d’ajudes per a la compra de cotxes elèctrics a Espanya és el Moves III, presentat el 2021, que ofereix incentius per als models 100% elèctrics, els híbrids endollables de més de 40 quilòmetres d’autonomia elèctrica i els vehicles propulsats per pila de combustible (hidrogen). El pla va rebre una dotació inicial de 400 milions d’euros ampliables fins als 800 milions més en funció de la demanda. A finals del 2022, el Govern va decidir ampliar-lo en 400 milions més fins als 1.200 milions d’euros després de superar algunes comunitats autònomes la totalitat del pressupost assignat per al pla, que serà vigent fins al 31 de desembre del 2023 o fins que s’acabin els fons.

Quant ofereix el Moves III?

El pla Moves III ofereix diferents incentius segons el tipus de vehicle que es compri: dels 9.000 euros per a un comercial elèctric als 1.300 euros per a les motos elèctriques, passant pels 7.000 euros dels cotxes elèctrics i els d’hidrogen, i els 5.000 euros dels híbrids endollables. Aquestes xifres, les màximes per a cada tipus de vehicle, només estaran disponibles en cas que s’entregui per a ferralla un vehicle de més de set anys d’antiguitat que els beneficiaris hagin adquirit almenys 12 mesos abans de sol·licitar les ajudes.

En cas de no entregar un vehicle vell, les quanties es queden en 7.000 euros per als vehicles comercials, en 4.500 euros per als elèctrics i vehicles d’hidrogen, en 1.100 euros per a les motos elèctriques i en 2.500 per als híbrids endollables. D’altra banda, el pla fixa un preu màxim de compra per a algunes categories en cas de voler accedir a les ajudes. Així, un elèctric ha de costar menys de 45.000 euros –o 53.000 per a turismes de vuit places–, les motos han de valer menys de 10.000 euros, i els híbrids endollables, menys de 45.000 euros. No hi ha preu màxim en el cas dels vehicles d’hidrogen i els comercials.

A més, els autònoms que comprin un vehicle d’aquests tipus per a serveis de taxi VTC, les persones empadronades a municipis de menys de 5.000 habitants i les persones amb mobilitat reduïda que hagin d’adaptar el vehicle tindran una bonificació del 10%, de manera que l’ajuda màxima ascendeix fins als 9.900 euros per als vehicles comercials i fins als 7.700 euros en el cas dels turismes elèctrics, per exemple.

Com demano les ajudes del Pla Moves III?

Les ajudes del pla Moves III estaran disponibles fins al 31 de desembre del 2023. En aquest cas, és el comprador del vehicle –que ha de ser comprat més tard del 9 d’abril del 2021– el que les ha de sol·licitar a través del portal web corresponent de la seva comunitat autònoma. Entre els documents que s’han de presentar, que poden variar segons la regió, hi haurà el DNI, el certificat de corrent de pagaments i obligacions tributàries i els justificants de la compra.

Cal recordar que el pla Moves III no és compatible amb altres programes d’ajudes autonòmiques, com per exemple el pla Cambia 360 de Madrid, que ofereix fins a 6.000 euros per la compra d’un cotxe elèctric.

¿Puc demanar ajudes per instal·lar un carregador?

El Pla Moves III també destina part de la seva dotació a finançar la instal·lació de carregadors, tant a particulars com a autònoms, comunitats de veïns, entitats locals, empreses i administracions públiques.

En aquest cas, la xifra no està estipulada, sinó que s’ofereix el 70% del cost de la instal·lació per a autònoms, particulars, comunitats de veïns i entitats locals; el 35% del cost a empreses i punts d’accés públic amb potències de càrrega iguals o superiors a 50 kW, i el 30% a empreses i punts d’accés públic o privat amb potències inferiors a 50 kW.

¿Com tributa el pla Moves III?

Com que no és or tot el que resplendeix, les ajudes per a la compra d’un cotxe elèctric tenen una ‘cara B’, i és que aquests incentius es consideren un increment de patrimoni a ulls d’Hisenda, per la qual cosa s’han de declarar a través de la declaració de la renda.

En aquest sentit, el Moves III tributa com a «guany patrimonial no derivat de transmissió d’elements patrimonials» i s’aplicarà un tipus del 19% per als primers 6.000 euros i del 21% per a la resta, és a dir, si el beneficiari declara unes ajudes per 7.000 euros, haurà de pagar 1.350 euros.