Quasi mig milió de persones a tot Espanya tenen algun dany cerebral després de patir un ictus. Aquest tipus d’accident cerebral és força freqüent i, per aquest motiu, cada vegada es necessiten més unitats hospitalàries per a pacients. Segons les dades disponibles al darrer any 435.400 persones tenen danys cerebrals, i 361.500 arran d’un ictus.

A la societat actual, els ictus són cada vegada més presents. La societat també està més conscienciada de la importància d’una bona recuperació en el pacient. A banda de la feina hospitalària també s’han promogut associacions com la que hi ha a les comarques gironines. L’Associació d’afectats i familiars d’ICTUS de Girona, es va crear fa quasi 10 anys i es defineix com una «entitat no lucrativa constituïda amb la finalitat d’orientar i donar suport a les persones que han viscut un ictus i també el seu entorn».

Com es produeix un ictus

L’ictus es produeix quan la sang no circula convenientment pel cervell, produïda generalment per un tamponament o un trencament d’una artèria cerebral. La rapidesa d’actuació enfront d’un ictus és importantíssima, ja que cada minut moren aproximadament dos milions de neurones. La recuperació posterior després d’un ACV (Accident Cerebral Vascular) també dependrà de cada cas i és diferent en cada persona, segons el seu estat físic i també en funció de la gravetat de l’infart cerebral causat.

Una vegada a casa després de l’hospitalització, no obstant això, hi ha pautes comunes que poden seguir-se i que milloraran la vida del pacient, independentment de quin hagi estat el seu cas particular.

- Estimular el cervell de manera constant: El cervell pot anar-se recuperant a poc a poc, fins i tot després de molts anys (si bé són els tres primers mesos on s’aconsegueixen els majors avanços), per la qual cosa sempre cal continuar exercitant-lo.

- Dormir suficient: el somni permet al cervell recuperar-se de la gran feina que està fent per a curar-se.

- Realitzar exercicis per a enfortir els músculs i millorar la mobilitat, com ara flexions de cames i braços o aquells enfocats a l’equilibri.

- Seguir una dieta que augmenti la proteïna del Factor Neurotròfic derivat del cervell (FNDC), ja que aquesta substància augmenta la creació de neurones.

- Evitar els sucres refinats, els greixos saturats, el tabac i l’alcohol.

- Augment del consum d’aliments recomanables com la fruita seca, els que continguin omega 3, les llavors, els fruits vermells, les verdures o el rovell d’ou, entre altres.

- Quan es presenti una afàsia (trastorn del llenguatge) a conseqüència de l’ictus, acudir a un logopeda especialista en rehabilitació neurològica.

- Formar part de grups o fòrums de persones amb el mateix problema, ja que pot ajudar molt, tant a sentir-se comprès, com a compartir tècniques i experiències.

- Continuar en la mesura que sigui possible amb les activitats i entreteniments anteriors a l’infart cerebral, així com continuar mantenint els contactes socials.

- Evitar la sobreprotecció per part de familiars i amics, perquè un excés d’atenció podria interferir en l’esforç que posi el pacient per a superar les rutines diàries.

- Controlar la tensió.