Endesa ha executat un pla de reforma de la xarxa elèctrica de mitjana i baixa tensió dels barris del Culubret i de Sant Joan, a Figueres, amb l'objectiu de garantir la continuïtat del subministrament als seus clients. Les obres, que han suposat una inversió de 200.000 euros -aportats íntegrament per la companyia-, permetran ampliar la capacitat energètica de totes dues barriades, tot esponjant les instal·lacions existents. Ara només resta enllestir els treballs d'obra civil, que segueixen en curs, d'acord i en coordinació amb l'Ajuntament de Figueres.

Els treballs, que van començar el passat mes de març i han finalitzat recentment, han consistit a estendre noves línies de baixa tensió als carrers Major, Doctor Fleming, Doctor Ochoa, d'Avinyonet, i dels Habitatges Sindicals per tal d'augmentar la capacitat de la xarxa. D'aquesta manera, s'han obert diferents rases en diverses vies -amb una longitud total de 890 metres lineals -per tal d'instal·lar nova xarxa subterrània de baixa tensió i, així, repartir el consum de la xarxa actual, sotmesa a molt d'estrès per ús indegut. Així mateix, s'ha instal·lat un nou centre de transformació que alimenta el barri, ubicat al Carrer Doctor Fleming, per tal d'equilibrar les càrregues amb els centres de transformació ja existents. Cadascuna de les unitats donarà servei a sectors diferents de tots dos barris, tot assumit els subministraments més propers. Totes aquestes actuacions permeten, a més, augmentar l'automatització i digitalització de la xarxa, la qual cosa desemboca en disposar d'unes infraestructures més reforçades i mallades i, en conseqüència, més resilients, fiables i robustes.

Malgrat que les infraestructures actuals estan dimensionades d'acord amb la potència contractada, els barris del Culubret i Sant Joan han registrat gairebé 4.500 incidències des del 2019, totes quan s'han fos els fusibles degut al frau elèctric. De fet, això suposa el 13% de les interrupcions del servei de tota la demarcació de Girona. Substituir els fusibles i reparar la xarxa malmesa per aquesta causa li ha suposat fins ara a la companyia una despesa superior als 700.000 euros.

Dels 360 punts de subministrament existents als dos barris (habitatges, serveis generals dels blocs de pisos, locals, enllumenat públic, equipaments...), un 36% (131) no tenen contracte ni comptador i s'abasteixen d'electricitat mitjançant connexions il·legals a la xarxa, la qual cosa representa més d'un terç del total. Aquesta situació irregular posa en risc la seguretat de les persones i de les instal·lacions. Amb tot, als subministraments existents sovint les potències contractades també són antigues i no s'han actualitzat.

Inspeccions per frau elèctric

Durant els últims anys s'han realitzat al barri diferents operacions de lluita contra el frau elèctric, un cop detectat un increment important de l'ús indegut i la manipulació d'instal·lacions. Una pràctica que té greus riscos per a les persones, a més d'afectar la qualitat del servei elèctric de la zona.

Es tracta de consums elèctrics no contractats i que, per tant, sobrecarreguen la xarxa i provoquen que les línies es desconnectin, fet que els veïns perceben com a talls de llum. Una situació de sobrecàrrega constant, a més, genera baixades de tensió i sovint, i si es realitza de manera reiterada, deriva en avaries. A més, el frau encareix la factura de les persones que sí que tenen el subministrament contractat i finalment, malmet les instal·lacions de tots, com és el cas dels serveis comunitaris d'una finca.

Actuacions anteriors

Aquesta no és la primera actuació que la companyia ha realitzat al barri per tal d'intentar solucionar i/o minimitzar els problemes de subministrament elèctric que arrossega des de fa temps:

  • Durant l'any 2019 s'han realitzat diverses inspeccions contra el frau elèctric, per actuar sobre les situacions anòmales que hi ha a la xarxa de baixa tensió.
  • Durant els anys 2019, 2020 i 2021 es realitzen inversions en la xarxa de distribució de baixa tensió, i s’instal·len nínxols amb caixa seccionadora a la Caixa General de Proteccions que permeten una millor sectorització de les escomeses subterrànies. D’aquesta manera, es redueix l’afectació total del centre de transformació i de les línies que en surten.
  • Durant l’any 2022, també s’han realitzat varis canvis de quadres de baixa tensió i s’han canviat les bases porta fusibles per tal d’augmentar la capacitat de la xarxa.
  • Durant el període 2023, amb el pla d’inversió per a la millora de la xarxa -ja finalitzat-, s’ha instal·lat un nou centre de transformació al carrer Doctor Fleming, s’han desdoblat les noves sortides de baixa tensió amb les existents per equilibrar i desllastar les càrregues de les actuals línies elèctriques del barri.