El ciclista havia estat informat pels mateixos caçadors que entrava en una zona de batuda”, explica el comunicat de la Territorial de Girona de la Federació Catalana de Caça sobre els fets ocorreguts aquest passat diumenge a Fitor, on un caçador va ferir de molta gravetat un ciclista durant una batuda del senglar.

A banda de lamentar els fets i “esperar la recuperació del ciclista ferit”, la institució explica que “la batuda que es feia a la zona estava degudament comunicada i senyalitzada”. A més, afegeix que “els representants de la Territorial han manifestat en reiterades ocasions a la Generalitat el poc respecte que hi ha cap a les batudes degudament senyalitzades”. “Entenem i defensem la importància de conviure entre tots al medi natural i, per això, hem de respectar drets i deures mutus”, esmenta la Federació Catalana de Caça.

Per aquest motiu, la Federació considera que “aquesta realitat passa perquè, malgrat demanar-ho, l'Administració no fa prou per fer respectar l’accés a les zones de batuda per evitar que hi entrin usuaris ni té en compte les demandes que es fan de la Territorial”

Finalment, el comunicat conclou dient que “el poc compromís cap als usos al medi natural es demostra en què la normativa vigent d'accés motoritzat al bosc és del 1995 a i en gairebé tres dècades cap polític al govern n'ha desplegat el reglament corresponent”. “Continuem reclamant el catàleg de camins de tot el territori, competència directa de l'Administració, i que molts ajuntaments no han fet fins ara. Una eina clau per saber quins camins són d'ús públic i quins no”, sentencia el comunicat de la Federació Catalana de Caça.