L’Ajuntament de Palamós crea 300 noves places d'aparcament

La capacitat d’estacionament global augmentarà fins a les 422 places

Redacció

Redacció

L’aparcament ubicat entre els carrers de Santiago Bañeras i el d’Enric Vincke, a la zona de l’Eixample de Palamós i molt proper a l’avinguda de Catalunya, ha ampliat en 300 places la seva capacitat d’estacionament gratuït de vehicles.

L’Ajuntament de Palamós ha llogat els terrenys situats al voltant de l’aparcament existent fins al moment, de 3.500 m² i 122 places, aconseguint augmentar la superfície d’aquest equipament fins als 12.000 m², i ampliant la capacitat d’estacionament global fins a les 422 places, de les quals 54 son per a motos i 10 per a vehicles de persones amb mobilitat reduïda.

Aquestes últimes setmanes s’han dut a terme les darreres tasques d’aportació d’àrids amb les posteriors feines de compactació de la superfície de sauló, i aquesta setmana, operaris de la Brigada Municipal estan marcant les places d’aparcament i muntant un sistema de focus ubicats en diverses columnes per a la il·luminació nocturna d’aquest equipament.

L’adequació que es fa ara de l’aparcament del carrer Santiago Bañeras i Goday, és provisional, amb l’objectiu de poder posar en servei aquesta ampliació però a l’espera de poder executar el projecte d’obres que permetrà la construcció dels carrers interiors, amb superfície de formigó, així com la instal·lació de serveis i el reforç de la il·luminació.