Cada vegada són més els estudis que alerten sobre la plaga de plàstic que inunda els oceans del planeta. En aquests moments, segons les últimes estimacions, hi ha més de dues tones de residus plàstics inundant els mars del món. Aquesta xifra no només ha augmentat exponencialment els últims 20 anys, sinó que, en cas de continuar així, es podria multiplicar per 2,6 de cara al 2040. ¿Però quines conseqüències té la contaminació per plàstic a l’oceà? ¿Quins efectes té sobre la salut dels ecosistemes, els animals i les persones?

Aquestes són les principals conseqüències de la plaga de plàstic als mars i oceans del món.