La Generalitat gastarà l’any que ve un màxim de 29.326 milions d’euros. Aquest és el sostre que s’ha fixat de cara els Pressupostos per al 2022. Aquest és un pas «imprescindible» per a l’elaboració de l’avantprojecte dels comptes de cara a l’exercici vinent, segons va explicar la portaveu del Govern, Patrícia Plaja. La intenció de l’executiu i, en concret, del conseller d’Economia, Jaume Giró, és tenir enllestits els pressupostos perquè entrin en vigor a partir de l’1 de gener. Des dels de 2010, la Generalitat prorroga o no aconsegueix tenir els pressupostos en marxa l’exercici precedent, com és preceptiu. Per als comptes de l’any que ve serà necessari negociar, entre d’altres, el suport de la CUP.

El sostre establert per al 2022 suposa un increment del 8,7% respecte el previst per la Generalitat en els comptes de 2020, que segueixen vigents perquè es van prorrogar, i un 6,6% més del finalment pressupostat. En els comptes de 2020, el sostre de despesa ja va suposar un salt de més de 2.500 milions respecte el pressupost anterior, el de 2017, que es va elevar a 26.952 milions, però finalment va ser de 27.513. La quantitat que s’ha establert per al 2022 «marca el límit d’assignació de recursos pressupostaris per a l’exercici, d’acord amb l’escenari d’ingressos, el compliment de la normativa d’estabilitat pressupostària i els criteris del Sistema Europeu de Comptes (SEC 2010)» , va aclarir Plaja.

La portaveu de l’executiu català va explicar que el càlcul del sostre de despesa s’obté a partir de l’estimació dels ingressos de la Generalitat el 2022, que inclou els imports de les bestretes del model de finançament comunicats pel Ministeri d’Hisenda i la compensació «per la pèrdua de recursos que el canvi de Sistema Immediat d’Informació de l’IVA ha comportat a les comunitats». Tot i que aquesta última xifra no s’ha comunicat oficialment, la Conselleria d’Economia ha fet una estimació sobre la base de la informació disponible. Paral·lelament, va recordar que Hisenda va suspendre les regles fiscals per la pandèmia, va fixar uns marges de referència del dèficit, i en la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera del 28 de juliol es va establir una taxa de referència del dèficit per a les comunitats del 0,6% del PIB. Aquesta taxa de referència és la que determina l’import del finançament del fons de liquiditat i la que s’utilitza per calcular el límit de despesa per al 2022.

Subjecte a modificacions

El sostre de despesa aprovat està subjecte a modificacions en els ingressos tributaris, increments o reduccions de les transferències de l’Estat destinades al finançament de les competències transferides, canvis en la configuració del SEC o qualsevol altra variació rellevant.