Les malalties respiratòries centraran La Marató 2024

Aquest tipus de dolències afecten dos milions de persones a Catalunya

Imatge d'arxiu d'un marcador final de La Marató de TV3

Imatge d'arxiu d'un marcador final de La Marató de TV3 / Cedida per TV3

ACN

La 33a edició de La Marató de 3Cat tindrà lloc el diumenge 15 de desembre i es dedicarà a les malalties respiratòries. Es tracta d'unes patologies que cada vegada tenen més afectació entre la població per factors ambientals, com la contaminació, i socials, com l'increment de l'esperança de vida. A Catalunya, dos milions de persones conviuen actualment amb un problema de salut respiratòria i una de cada quatre mor per una malaltia respiratòria, segons xifres que aporta el conglomerat mediàtic públic. Poden afectar tothom, adults i infants, i representen una disminució en la qualitat de vida i el segon motiu d'ingrés hospitalari. Afecten els pulmons, les vies aèries i el conjunt d'òrgans i teixits necessaris per a la respiració.

Segons la comunitat científica, la pol·lució, les partícules contaminants atmosfèriques i el tabac estan entre les principals causes que provoquen aquestes patologies, però també n'hi ha de causa infecciosa (bacteris, virus, fongs), immunitària i amb component genètic. Poden afectar tothom i es donen en totes les edats de la vida, amb una alta incidència en la infància i en la gent gran. Al món són una important causa de mort en infants de menys de cinc anys, afirma la mateixa font.

350 malalties respiratòries reconegudes

La classificació internacional de malalties n'assenyala oficialment unes 350 de respiratòries, 71 de les quals molt freqüents com la malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC), l'asma i les al·lèrgies respiratòries, els trastorns respiratoris del son i les infeccions respiratòries. No tan prevalents però de gran impacte per la seva gravetat són la fibrosi pulmonar, el càncer de pulmó i la tuberculosi.

A Catalunya, a més de les malalties cròniques de l'aparell respiratori més freqüents (MPOC, asma i apnees del son), que limiten greument les activitats de la vida diària, hi ha un altre grup d'aquestes patologies, com ara les malalties intersticials pulmonars, la hipertensió arterial pulmonar, les bronquièctasis, la fibrosi quística i el dèficit d'alfa-1-antitripsina, que afecten més de 200.000 persones -individus joves i de mitjana edat- i en redueixen molt l'esperança de vida.

Dos milions de persones afectades a Catalunya

Segons dades del Departament de Salut, les malalties respiratòries tenen una prevalença a Catalunya de dos milions persones. Representen la tercera causa de mort després del càncer i les malalties cardiovasculars, amb 10.000 defuncions el 2022, el 23% de les morts totals. A més, representen el 10% dels ingressos hospitalaris, el 6% dels motius de consulta als centres d'atenció primària i el 25% de les visites pediàtriques.

El conjunt de les patologies respiratòries experimenten un creixement continu en prevalença i incidència arreu del món, degut a factors com la contaminació ambiental (la qualitat de l'aire), el tabac, l'obesitat, els canvis en la resposta immunitària lligats als hàbits higiènics i a la microbiota, i a determinades exposicions a agents irritants laborals.

Aquesta serà la segona vegada (la primera va ser el 2003) que La Marató es dedica a les malalties respiratòries. El Patronat de la Fundació ha aprovat aquesta temàtica a proposta de la Comissió Assessora Científica a partir de les sol·licituds rebudes en l'última convocatòria de propostes de malalties, celebrada el 2022. Des del 1992, La Marató ha recaptat 245 milions d'euros i ha finançat 1.022 projectes de recerca, desenvolupats per 1.710 equips d'investigació, que han implicat 10.000 investigadores.