Els vint-i-cinc ecògrafs que hi ha actualment als centres d'atenció primària de l'Institut Català de la Salut (ICS) i l'Institut d'Assistència Sanitària (IAS) han permès realitzar més de 3.000 proves diagnòstiques als ambulatoris en els primers cinc mesos de l'any.

Ara fa cinc anys, l'atenció primària gironina va engegar un programa per incorporar aquests aparells, que afavoreixen el diagnòstic de patologies com ara els còlics nefrítics o hepàtics i que són totalment innocus per al pacient, perquè no emeten radiacions. Es va començar amb vuit aparells i actualment n'hi ha vint-i-cinc, el que converteix les comarques gironines en el territori català que compta amb més ecògrafs als ambulatoris.

Al llarg dels cinc primers mesos de l'any amb aquests aparells s'han realitzat 3.175 proves, mentre que el 2018 entre tots els centres en van realitzar prop de 6.500. La majoria dels estudis que estan duent a terme els metges de família amb aquest equipament són abdominals, del sistema urinari i dels ronyons.

La incorporació d'aquests aparells respon a l'objectiu de la direcció de l'ICS Girona-IAS de fer més resolutiva l'atenció primària, destaca la institució. Les ecografies clíniques s'utilitzen com a complement de l'exploració que el professional fa als seus pacients, i també serveixen perquè aquests entenguin millor la seva patologia. Fins al moment, s'ha demostrat la seva eficàcia en l'increment de la capacitat diagnòstica, en la reducció de les derivacions a l'atenció especialitzada i en la millora de la satisfacció dels usuaris.Formació a 84 professionals

Per poder practicar ecografies clíniques amb la màxima precisió, 84 professionals de primària han seguit un curs específic de formació i d'aplicació de les ecografies al primer nivell assistencial.

El curs es basa en la resolució diagnòstica dels casos més habituals que es presenten a les consultes, i inicialment es feia a Madrid, organitzat per la Societat Espanyola de Metges d'Atenció Primària.

Des de fa dos anys, i organitzat per la Camfic, les sessions formatives es duen a terme a Girona, i la utilització dels ecògrafs contribueix a la formació dels residents en medicina familiar i comunitàriaque fan la seva especialització als diferents equips d'atenció primària de la regió sanitària de Girona.