Les dades trimestrals del Consell General del Poder Judicial serveixen de termòmetre per veure l’impacte de les dificultats derivades de la situació econòmica damunt el mercat laboral. Perquè la inflació, sumada als encariments de l’electricitat, els combustibles i les matèries primeres, han deixat empreses a la corda fluixa. En aquest cas, la situació es reflexa a través de les dades del jutjat mercantil i dels socials.

Al llarg d’aquest 2022, a la demarcació s’han presentat 394 concursos de creditors. Són un 29% més en comparació amb el mateix període de l’any passat, atribuïbles en part al final de la moratòria concursal.

Per a frenar les declaracions de fallida durant la pandèmia, els processos concursals van viure un període de gràcia excepcional de 27 mesos gràcies a la moratòria concursal decretada inicialment al març de 2020. En decaure el passat 30 de juny la tercera de les seves pròrrogues, els creditors van recuperar la seva capacitat legal per a sol·licitar la declaració concursal d’un deutor i els empresaris en una situació d’insolvència han tornat a estar obligats a sol·licitar la declaració concursal, la qual cosa anticipa un increment progressiu dels processos concursals.

De tots els concursos que s’han presentat a Girona aquest 2022, n’hi ha 266 que fan referència a empreses, però també als seus propietaris que s’han vist atrapats pels deutes. Tots s’han portat davant del Jutjat Mercantil. La resta són de particulars que els han instat a títol individual (en aquests casos, però, el procés se segueix sobretot des d’un jutjat de primera instància).

D’altra banda, els jutjats socials han rebut 1.232 demandes per acomiadaments entre gener i finals de setembre. En aquest cas, la xifra també ha augmentat amb el mateix període del 2021, quan van presentar-se’n 1.167.