Treballadors de l'hospital Santa Caterina interposen una demanda per diferències en el salari

Lamenten el bloqueig en les negociacions amb l'empresa també en l'àmbit de la xarxa de salut mental i atenció primària

La façana de l'hospital Santa Caterina, en una imatge d'arxiu

La façana de l'hospital Santa Caterina, en una imatge d'arxiu / IAS

Laura Teixidor

Laura Teixidor

Els tres Comitès d'Empresa de l'Institut d'Assistència Sanitària (IAS), empresa que engloba l'hospital Santa Caterina, la Xarxa de Salut Mental i Addiccions i part de l'atenció primària del Gironès i la Selva, denuncien irregularitats contractuals a través d'un comunicat conjunt.

Concretament, lamenten que hi ha diferències en la paga d'antiguitats entre els treballadors, ja que hi ha professionals que tenen contractes regits per un conveni diferent i tenen una retribució més alta. Aquest desajust ja va ser objecte de demanda contra l'empresa per part d'alguns sindicats. Segons exposen, l'IAS va respondre amb una contrademanda en què, en comptes d'igualar les condicions, proposen una "equiparació a la baixa". Com a conseqüència, els sindicats van mantenir la demanda inicial i la resposta per part de l'IAS va ser suprimir la millora continguda en el pacte de quantificació de l’antiguitat, amb l'aplicació de l'article 41 de l'Estatut dels Treballadors.

L'aplicació d'aquest article permet modificar les condicions de treball quan hi hagi justificacions econòmiques i organitzatives. Els Comitès d'Empresa exposen que aquesta mesura no té "cap justificació" i no té cap mena de validesa" ja que no respon a cap motiu de pes.

Equiparació de condicions

Segons fonts del sindicat CATAC, l'empresa s'ha fet enrere en l'aplicació d'aquest article però estan en un punt de "bloqueig" en les negociacions. En el comunicat conjunt dels tres comitès, afegeixen que en un moment en què hi ha mocions aprovades al Parlament de Catalunya que contemplen l’equiparació i millora de convenis laborals de la Sanitat Pública, hi ha una proposta de resolució aprovada recentment pel mateix Parlament en què es proposa l’IAS per ser el centre per on s’iniciï l’equiparació.

Manifesten que l'empresa es mou "en sentit contrari" i, tot i que s'ha creat una taula d'hamonització de condicions entre el sistema públic i concertat, l'IAS està "intentant empitjorar les condicions dels treballadors".

Afegeixen que "no podem treballar en bones condicions, ni podem atendre la població en les condicions que es mereix". És per això que adverteixen a l'IAS que "aquest no és el camí per trobar personal i arreglar la situació" i exposen que es mantindran "units" i no signaran cap proposta que suposi una "rebaixa" en les condicions dels treballadors.

Resposta de l'IAS

Fonts de l'IAS afirmen que els sindicats SATSE, SMC, CCOO i UGT van interposar el novembre de 2022 una demanda de conflicte col·lectiu a l’Institut d’Assistència Sanitària (IAS) per una suposada doble escala salarial que es remunta als antics pactes sindicals d’adhesió al conveni de la XHUP dels anys 1994 (Hospital Santa Caterina) i 2004 (Xarxa de Salut Mental), i que fan referència a la meritació del complement d’antiguitat (triennis/quinquennis).

Vint-i-nou anys després, davant d’aquesta demanda de conflicte col·lectiu, l’empresa ha demanat la nul·litat d’aquests pactes antics. Actualment la meritació del complement d’antiguitat, a extingir, s’aplica a 278 treballadors procedents en el seu moment de la Diputació de Girona. Aquest sistema de retribució de l’antiguitat pot suposar incrementar el 60% del sou base. L’Institut d’Assistència Sanitària, com a empresa pública adscrita al Servei Català de la Salut i sotmesa al Conveni SISCAT, no pot aplicar aquest sistema de triennis i quinquennis derivats dels antics pactes d’adhesió al conjunt de la plantilla, un total de 1.900 professionals actualment, ja que normativament no és possible.

Respecte a l'equiparació de condicions, a partir del 31 de març l'IAS aplicarà al conjunt dels treballadors de l’empresa el III Conveni SISCAT, subscrit pels sindicats i d’obligatori compliment en la seva condició d’empresa pública. El conveni s’aplicarà amb efecte retroactiu des de l’1 de gener de 2023, d’acord amb la llei i suposa importants millores retributives a tot el personal de l’Institut d’Assistència Sanitària i del sector concertat, en general. 

Finalment, pel que fa a l'estat de negociacions entre sindicats i l'empresa, estan "suspeses" a l'espera de trobar una via de resolució.

Subscriu-te per seguir llegint