El projecte Safespaces, Mentoria, Benestar i Salut Mental amb persones migrants i refugiades racialitzades, liderat per l’investigador Òscar Prieto de la Universitat de Girona (UdG), ha estat seleccionat en la segona edició de la Convocatòria Conecta 2022 de l’Observatori Social de la Fundació La Caixa.

L’objectiu general del projecte Safespaces, que ha rebut una dotació de prop de 80.000 euros i es durà a terme al llarg de dos anys, és analitzar quines característiques tenen les relacions de mentoria social amb més impacte en la pertinença, el benestar i la salut mental de les persones migrants i refugiades racialitzades i com l’efecte d’aquest acompanyament pot perdurar una vegada la participació en el programa ha finalitzat. Prieto destaca que hi ha molt pocs estudis sobre l’impacte de la mentoria social en adults. El treball de camp es durà a terme principalment a Catalunya, però també hi participaran programes que es duen a terme a Navarra, País Basc i Castella i Lleó.

En els darrers anys, el nombre de joves migrants sense referents familiars i el de persones sol·licitants d’asil ha anat en augment a Catalunya i a Espanya. Segons detallen des de la UdG, una de les eines més innovadores en aquests moments són els programes de mentoria social que tenen com a objectiu afavorir un suport informal en aquests processos d’inclusió social més enllà dels suports que ofereixen els professionals de les entitats d’acollida.Les relacions de mentoria posen en contacte persones voluntàries amb persones migrants i refugiades amb la intenció que aquest acompanyament tingui un impacte positiu en el benestar i la salut mental. 

El doctor en Sociologia Òscar Prieto és director del departament de Pedagogia de la UdG, coordinador del màster Moviments Migratoris al segle XXI: conceptes, realitats i actuacions, i investigador del grup de recerca Societats Complexes: de l’estudi a la intervenció, reconegut per la Generalitat de Catalunya. Així mateix, coordina el Projecte Rossinyol, creat el 1998 i dirigit per l’investigador Jordi Feu.

Ripoll participa per quarta vegada al Projecte Rossinyol

El projecte de mentoria social i educativa Rossinyol es consolida a Ripoll. El municipi ha participat per quarta vegada en el programa de mentoria d’estudiants universitaris que acompanyen periòdicament nens i nenes de primària i secundària per tal d’accelerar el seu procés d’integració.En aquesta edició, Ripoll ha comptat amb la participació de tres mentorats, alumnes de l’escola Tomàs Raguer, escola Joan Maragall i escola Vedruna i els seus mentors, tots estudiants de la UdG. Des de l’inici de curs s’han trobat setmanalment per a compartir experiències com sortides a la natura o visitar espais de Ripoll.