Especialistes de la Societat Catalana de Pneumologia de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya s’han reunit en una jornada a Barcelona en la qual han reclamat més Unitats de Cures Respiratòries Intermèdies (UCRI), més personal especialitzat i més equitat territorial d’accés a aquestes unitats. 

Lamenten que a Catalunya només hi ha sis hospitals amb Unitats de Cures Respiratòries (UCRIs), dels 35 centres públics catalans, la majoria estan situades a la Regió Sanitària de Barcelona menys una que està al Trueta de Girona. Les Unitats de Cures Respiratòries Intermèdies (UCRIs) atenen pacients amb patologies respiratòries greus i serveixen per evitar l’infratractament de pacients crítics de planta que no han estat admesos a l’UCI i per facilitar l’alta precoç de pacients ingressats a UCI, optimitzant d’aquesta manera recursos i llits.

Els experts han valorat les estratègies terapèutiques i el perfil de pacients respiratoris que ingressen a les UCRIs, ressaltant la capacitat d’aquestes unitats per optimitzar els recursos assistencials i econòmics. En aquest sentit, diversos estudis demostren que les UCRIs són costoefectives en termes d’estalvi en llits d’UCI i amb igual efectivitat

Una enquesta feta a tots els hospitals públics catalans ha posat de manifest la poca presència d’UCRIs a la sanitat catalana, la necessitat de tots els serveis de pneumologia per disposar-ne d’una i la falta de recursos econòmics com a principal raó d’aquesta escassa representació. En la discussió s’ha destacat la importància de l’especialització tant dels pneumòlegs com de les infermeres i els fisioterapeutes respiratoris.

Els pneumòlegs també demanen que hi hagi fisioterapeutes i infermeres respiratoris especialitzats

En el cas del Trueta de Girona, l’UCRI es va crear el 2020 per atendre l’alta demanda de pacients amb covid-19, tenint en compte les complicacions respiratòries. La unitat es va crear també per a pacients d’altres patologies que deixen l’UCI però que segueixen necessitant una vigilància intermèdia. 

També és molt indicada per a persones afectades per malaltia pulmonar obstructiva crònica, que poden requerir molt de temps per a la retirada de la ventilació artificial i que, mentrestant, en comptes d’estar a l’UCI poden estar a l’UCRI amb una teràpia amb ventilació no invasiva.