Un empresari que amb la irrupció de la pandèmia va veure’s obligat a tancar l’empresa i fer front a un deute de 45.000 euros després de rebre una incapacitat total, una persona amb addicció a les compres que acumulava deutes de 110.000 euros, o una noia que va aventurar-se en el món de la compravenda de divises fins que es va començar a endeutar per a pal·liar la pèrdua de capital que l’havia arrossegat en un forat negre, i va acabar acumulant un deute de 60.000 euros. Es tracta de tres gironins que van posar-se en contacte amb Libertad Sin Deudas i que s’han acollit a la Llei de la Segona Oportunitat. En menys de mig any, han pogut oblidar els deutes que arrossegaven i tornar a respirar. 

Què és la Llei de la Segona Oportunitat? 

És un mecanisme judicial pel qual es permet que a una persona se li perdonin determinats deutes perquè pugui tornar a començar una nova vida a nivell de solvència. Hi ha gent que deu 100.000 euros i no els podrà pagar mai, què fem, el condemnem a estar patint tota la vida i a encadenar un embargament darrera un altre, o li donem una segona oportunitat perquè la propera vegada s’organitzi millor? L’esperit de la llei, que és una harmonització europea d’obligat compliment per a tots els països membres, és que les persones puguin tornar a viure, prestant especial atenció a la vessant social.

Quin tipus de deutes es perdonen?

La pregunta s’hauria de fer a la inversa: hi ha algun deute que no es perdoni? La norma, que està pensada sobretot pel deute bancari, ho perdona tot, excepte el dret de danys (atropellar una persona i causar-li lesions); deutes de responsabilitat civil derivats del delicte; pensions alimentàries; salaris dels darrers seixanta dies; multes penals o administratives molt greus; o els deutes amb les administracions públiques.

Qui s’hi pot acollir?

Qualsevol persona física empadronada a Espanya que estigui endeutada. No obstant, no s’hi poden acollir les persones amb antecedents penals per delictes socioeconòmics amb l’Agència Tributària o la Seguretat Social; o amb infraccions administratives o tributàries molt greus, a no ser que ja hagin pagat el deute. 

Quin tipus de clients tenen?

Una gran part són consumidors, és a dir, persones que sol·liciten préstecs perquè fan una previsió optimista de futur, però també autònoms i empresaris, que han muntat un negoci i no els ha funcionat.

S’ha d’anar a judici per a cancel·lar els deutes?

En el 99% dels casos, no.

Quan sol tardar tot el procediment?

Acollir-se a la Llei de la Segona Oportunitat a Girona és molt ràpid. Els Jutjats Mercantils de Girona són, sense cap mena de dubte, els millors d’Espanya pel que fa a la Llei de la Segona Oportunitat perquè el procediment es resol entre 4 i 6 mesos, mentre que a la resta d’Espanya es pot allargar fins als 12 mesos.

Desapareixeran tots els deutes una vegada acabat el procediment?

Sí. Tot el deute privat queda perdonat.

Amb el procediment es pot perdre l’habitatge? 

No. 

S’han de deixar de pagar les quotes a les entitats financeres on es deu el préstec un cop iniciat el procediment?

El meu consell és que es deixin de pagar i que els nostres clients estalviïn aquests 100 o 200 euros per pagar els rebuts de la llum, l’aigua, el gas o el menjar. No et perdonaran més el deute per haver continuat pagant les quotes.

Quantes persones s’han acollit a la Segona Oportunitat a la província de Girona? 

Des del 2021 i fins al segon trimestre de 2023 s’hi han acollit un total de 1.445 persones, segons dades del Consell General del Poder Judicial.

Què ofereix Libertad Sin Deudas als seus clients?

El més important és l’especialització. Som un equip fix especialitzat en la Llei de la Segona Oportunitat que treballa a nivell nacional. Som propers, tant que fins i tot els clients tenen el nostre número de mòbil i saben que sempre que vulguin poden trucar-nos o enviar-nos un missatge preguntant per l’estat del seu expedient. D’alta banda, iniciem el procediment d’immediat, oferim una quota mensual sense entrada ni interessos, ens encarreguem de recopilar tota la documentació perquè el client no s’hagi de moure de casa, i tenim una gran implicació, aplicant sempre el principi d’honestedat i transparència.

Qui paga els deutes? O simplement desapareixen? 

No els paga ningú. Potser una asseguradora de l’entitat financera, però ho desconeixem.

Si una persona està casada, ha de fer el procediment la seva parella?

En general aquí no, perquè a Catalunya impera la separació de béns. Però si estiguessin casats en societat a guanys, com és habitual en altres punts de l’Estat espanyol, aconsellaríem que ho fessin els dos membres de la parella.

Aquestes persones tindran alguna limitació una vegada conclogui el procediment?

En principi sí. Perquè un cop conclòs el procediment i perdonats els deutes, si en els propers cinc anys experimenten una millora considerable de la fortuna, com per exemple si els toca la loteria o reben una herència important, hauran de pagar el deute que tenien. 

Poden sol·licitar finançament després de ser exonerats?

Sí. Però que els el concedeixin o no dependrà dels mecanismes de control de les entitats financeres, perquè pot ser que consultin el Registre Públic Concursal i decideixin no concedir el finançament perquè la persona apareix com a beneficiària de la Segona Oportunitat. 

Es pot demanar la Segona Oportunitat més d’una vegada?

Sí. Però si es vol tornar a fer, s’ha d’esperar com a mínim cinc anys des del primer procediment.

Les persones interessades, com es poden posar en contacte amb Libertad Sin Deudas?

Ens poden trucar o enviar un WhatsApp al 622 83 50 42.