Aquest és el sou dels capellans gironins

Respecte el 2023, els capellans gironins han vist un lleuger increment en els seus salaris

Una doble ordenació sacerdotal a la Catedral de Girona.

Una doble ordenació sacerdotal a la Catedral de Girona. / Aniol Resclosa

Laura Fanals

Laura Fanals

Els capellans gironins cobraran, al llarg d’aquest 2024, un total de 19.236 euros bruts anuals, el que significa 1.374 euros al mes, ja que estan repartits en catorze pagues. Així ho indica el Butlletí de l’Església de Girona, on cada any apareixen els sous que reben els preveres, ja estiguin en actiu o jubilats, així com els religiosos amb serveis pastorals. Es tracta d’un lleuger increment -relacionat amb l’augment del cost de la vida- respecte l’any 2023, quan els preveres gironins van ingressar uns 1.300 euros al mes, també repartits en catorze pagues.

Aquests salaris són per a les despeses diàries dels capellans (roba, desplaçaments, menjar...), tot i que cal tenir en compte que, en molts casos, el Bisbat els facilita un habitatge parroquial on viure, de manera que els preveres no han d’assumir els costos que els generaria tenir un lloguer o una hipoteca.

A més, alguns dels més veterans, i sobretot aquells que necessiten algunes cures específiques, viuen a la residència Bisbe Sivilla de Girona. Durant alguns anys, sobretot coincidint amb la crisi econòmica, els capellans van tenir el sou «congelat» al voltant dels mil euros, tot i que en els darrers anys la xifra s’ha anat actualitzant davant l’increment de preus generalitzat.

Segons assenyala la nota publicada al Butlletí de l’Església de Girona, a quests 19.236 euros anuals són bruts, ja que d’aquí se n’han de deduirles retencions corresponents a l’IRPF i la Seguretat Social. La distribució es fa a través de catorze pagues; per tant, és com si tinguessin dues «extres».

Tal i com apunten les publicades anualment pel propi Bisbat, el salari dels capellans prové de les aportacions que fan els fidels de la diòcesi, així com de les aportacionsde la ciutadania a través de l’IRPF (declaració de la renda). Tots els capellans de la diòcesi cobren el mateix excepte el bisbe, que compta amb un suplement per a despeses de representació que prové de la Conferència Episcopal Espanyola.

Bonificacions i estipendis

En alguns casos, a més, els capellans també reben bonificacions amb forma d’estipendis, que són retribucions especials que rep el sacerdot per aplicar una missa a una intenció determinada (per exemple, el recordatori d’una defunció). Al llarg de l’any 2022, per exemple, els capellans gironins (tots en conjunt) van rebre 29.100 euros en estipendis.

Segons les mateixes dades corresponents a 2022, les retribucions i despeses del clergat van suposar un 9,3% de les despeses totals del Bisbat: és a dir, pràcticament una dècima part.