118 candidats per a nou places vacants a la plantilla de la policia de Girona

La convocatòria no suposa cap increment d’efectius perquè són per tapar agents que canvien de cos policial o jubilacions i no estaran actius fins el juny de l’any vinent

Un moment de l’examen de cultura general i tèoric d’aquest dimarts, a l’Auditori- Palau de Congressos. | POLICIA MUNICIPAL DE GIRONA

Un moment de l’examen de cultura general i tèoric d’aquest dimarts, a l’Auditori- Palau de Congressos. | POLICIA MUNICIPAL DE GIRONA

Tapi Carreras

Tapi Carreras

Nova convocatòria per cobrir vacants de la plantilla a la Policia Municipal de Girona . L’Ajuntament va obrir un concurs públic per seleccionar, inicialment una persona per una plaça pendent de cobrir a la plantilla, per una jubilació. S’hi van inscriure 185 persones, de les quals 39 eren dones (un 21,3%). No obstant, aquesta setmana s’ha fet la primera prova, de cultura general, i només s’hi han presentat 118 aspirants. A més a més, al final les oposicions no seran per a una sola plaça sinó per nou vacants. Això es deu a que, a banda de la persona que ja s’ha jubilat, n’hi ha una altra que passarà als Mossos d’Esquadra i set més es jubilen els propers mesos. Les bases de concurs ja permeten utilitzar els resultats de la convocatòria per anar cobrint tots els forats que vagin quedant lliures al llarg de l’any.

Un cop completat els procés de selecció, si no hi hagués cap altra baixa per jubilació, perquè passa a treballar a un altre cos policial o per algun altre motiu, a la plantilla hi haurà 161 efectius que és la xifra màxima i que no s’amplia des de fa diversos anys. De fet, actualment, en exercici hi ha 155 agents perquè quatre s’estan formant a l’escola de policia de Catalunya i dos s’han jubilat recentment.

El procés per cobrir les vacants serà llarg. Si tots els aspirants escollits han de fer la formació per ser policies, l’iniciaran a finals d’octubre, tot i que les oposicions a Girona acabaran aproximadament d’aquí a un mes. D’aquesta manera, no s’incorporaran a la plantilla de la Policia Municipal fins al juny de l’any vinent. Seria en aquest moment quan hi hauria tots els efectius possibles. Caldrà veure però, si abans hi haurà alguna altra jubilació.

Les proves a superar

El primer exercici del procés selectiu es va fer dimarts a l’Auditori - Palau de Congressos de Girona i consistia en un test de cultura general i teòrica. Hi havia 25 preguntes de cultura general ( la meitat relacionades amb coneixements de cultura general i l’altra meitat relacionades amb coneixements sobre l’actualitat política, social i cultural) i 50 preguntes de coneixements específics.

El segon exercici del procés selectiu serà la prova d’aptitud física, es portarà a terme el dia 29 de maig al Pavelló Municipal d’Esports de Pont Major. La faran les seixanta persones amb millor posició al test de cultura i teòrica. Per a la realització d’aquesta prova els aspirants hauran de lliurar al tribunal qualificador un certificat mèdic oficial en el qual es faci constar que reuneixen les condicions físiques necessàries. Les proves a superar seran el llançament de pilotamedicinal, salt de potència de cames i cursa de llançadora.

Posteriorment, hi haurà una prova de coneixement de la llengua catalana. Consistirà en la realització d’exercicis lògics de coneixements sintàctics i de comprensió de la llengua catalana de nivell intermedi. Quedaran exempts de realitzar aquesta prova els aspirants que acreditin tenir el certificat B2.

També es farà un examen psicotècnic, on hi arribaran els vint millors candidats a les anteriors proves. Es farà una bateria de test psicotècnics gestionats per psicòlegs. Una altra prova serà un examen mèdic. Finalment, es podran presentar els mèrits (cursos de formació, títols acadèmics o distincions d’altres cossos policials, entre d’altres).