Cada any, se sol fer una revalorització de les pensions. S'acosta 2024 i ja sabem que és el que està previst: que tant les prestacions contributives com les no contributives, pateixin un augment, però aquesta vegada, una augmentarà més que l'altra.

Les pensions contributives

Són les pensions que surten del sou de cada treballador en actiu. Quan nosaltres estem treballant hi ha un tant per cent que serveix per cobrir les pensions contributives i això ho paguem entre tots. Quan nosaltres deixem de treballar per jubilació, deixem de cotitzar i ara ens toca rebre la pensió contributiva corresponent. Nosaltres en el seu moment, quan hem estat en actiu, també hem pagat les de les persones jubilades.

Les pensions no contributives

Són les pensions destinades a les persones que tenen uns ingressos molt baixos i estan jubilades o pateixen una discapacitat, la qual ha fet que deixin de cotitzar el mínim que demana la Seguretat Social i han hagut de sol·licitar una pensió permanent per poder viure. Des de l'any 2022 aquestes pensions van pujar el seu nivell un 15% extra i així poder donar una millor qualitat de vida als seus beneficiaris.

Les pensions el 2024

Segons el Govern, hi haurà una revalorització de les pensions en un 4%. Aquestes dades han estat recollides en l'informe de 'Projecció de la despesa pública de pensions a Espanya', el qual va publicar la setmana passada la Seguretat Social. Aquestes dades es basen en la inflació, però encara s'han d'analitzar les dades de l'octubre i novembre, per tal de determinar amb exactitud la pujada de les pensions. Tot i que, des del mes de desembre de 2022, la pujada mitjana de l'Índex de Preus al Consum (IPC) se situa entorn el 3,85%.

Les pensions mínimes contributives i no contributives -

Pels pròxims anys, 2025 en endavant s'ha agafat una estimació del 2% segons l'objectiu de la inflació del Banc Central Europeu

Quina pensió serà la que menys pujarà aquest 2024?

Les dues tipologies de pensions pujaran, però les pensions no contributives pujaran menys que les contributives, tal com es va acordar en la reforma de les pensions. Tot i que, tindran un augment gradual, que les farà arribar fins a un 75% del llindar de pobresa per una persona el 2027.

Les projeccions per aquest pròxim 2024 apunten que: 

- Les pensions contributives mínimes creixeran un 6,9%

- Les pensions no contributives mínimes pujaran un 6,8%