La Seguretat Social anuncia nous canvis a l'hora de cotitzar: buscant una igualtat pels pensionistes

S'ha d'estar molt pendent a les cartes i notificacions de la Seguretat Social

El sector més vulnerable es veurà beneficiat amb aquest nou canvi

El ministre José Luis Escrivá anunciat les mesures

El ministre José Luis Escrivá anunciat les mesures / EP

Abril Benítez

El Govern ha posat en marxa un altre canvi, per tal de facilitar ajuda als més vulnerables. En aquest cas concret, se centra en els pensionistes que no arriben a final de mes. Malauradament, és una situació real, en la qual es troben moltíssimes persones i és per aquest motiu que, el Govern, a través de la Seguretat Social ha decidit fer uns canvis per afavorir les condicions d'aquests jubilats.

La Seguretat Social s'encarrega de gestionar les ajudes quan ens quedem sense feina, tenim un accident laboral o necessitem tramitar una baixa per maternitat, per exemple. Per tal de poder donar aquestes ajudes i subvencions, des de la mateixa institució també s'administren les cotitzacions de tots els treballadors. 

Les cotitzacions són les aportacions que es realitzen, mensualment, a través de la nòmina. Aquestes aportacions faran que amb el pas del temps, quan necessitem cobrar una prestació contributiva com l'atur o la pensió per jubilació, ho puguem fer sense cap problema! 

Si no cotitzem, el dia de demà no podrem cobrar una prestació per desocupació o jubilació

És molt important saber què cotitzem, per tal de fer càlculs pel dia de demà. Conèixer el percentatge de salari que paga l'empresa o, en cas de ser autònoms, la quantitat que aporta com a tal en les cotitzacions, determinarà quina quantitat rebrem quan ens jubilem, quan ho podrem fer i quines condicions tindrem.

Com podem saber què cotitzem

És important estar al cas per si ens arriben cartes o notificacions electròniques de la Seguretat Social, allà ens informen de la nostra situació envers l'entorn laboral i les ajudes que ens corresponen, en el cas d'haver quedat a l'atur o d'haver de jubilar-se.

Una altra opció per conèixer el temps que portem cotitzat i la quantitat que cotitzem és a través de l'informe de vida laboral. Aquest informe el podem sol·licitar per Internet a través de la pàgina de la Seguretat Social. Per accedir al tràmit necessitarem la "Clau Permanent", "Clau Pin", DNI o certificat electrònic, i si no tenim cap d'aquests requisits digitals, també podem posar un codi que ens enviaran al nostre mòbil. El qual es podrà sol·licitar des de la mateixa pàgina de la Seguretat Social.

Com fer el tràmit per conèixer la nostra vida laboral

Com fer el tràmit per conèixer la nostra vida laboral / SEGURETAT SOCIAL

Els canvis pels pensionistes

La segona part de la reforma de les pensions, aprovada en el Reial decret llei 2/2023, el qual es va publicar el 16 de març al Butlletí Oficial de l'Estat, va modificar l'article 247 de la Llei de la Seguretat Social, el qual, determina com es comptabilitzen els períodes de cotització.

Durant aquest mes d'octubre ha entrat en vigor la modificació de la llei, donant una aportació extra a les persones vulnerables. En aquest cas concret, a les persones que tenen un contracte a mitja jornada que, fins ara, per cotitzar un dia a la Seguretat Social, necessitaven estar donats d'alta dos dies seguits.

Amb aquesta mesura es vol aconseguir trencar una escletxa de gènere

A partir d'aquest mes, totes les persones que hagin treballat i treballin a mitja jornada durant la seva trajectòria professional, podran cotitzar a temps complet. Aquesta novetat farà que el 75% de les dones treballadores puguin beneficiar-se d'aquestes condicions, ja que són les que més contractes a temps parcial tenen a Espanya, segons larazon.es.