Acabes de rebre una herència i, ara, què et toca pagar?

L'impost de Successions i Donacions varia molt segons la regió

Descobreix quina quantitat has de pagar segons la comunitat autònoma durant aquest 2023

Impost de Successions i Donacions

Impost de Successions i Donacions / freepik

Quan una persona mor, sol haver-hi un testament on deixen les seves pertinences més valuoses repartides als seus hereters: fills, home, dona, nebots... En el moment de fer el testament tu decideixes a qui dones les teves pertinences, però això, suposarà un problema per qui ho hagi d'acceptar en el moment de la teva mort. L'Impost de Successions i Donacions variarà en funció de la comunitat autònoma i del grup al qual pertanyis, descobreix-ho!

En llegir el testament, a part de deixar béns materials o altres, també es deixen deutes o carregues heretades i això, pot suposar un problema per la persona que ho hereta. Primer de tot, per acceptar una successió, hem de fer diversos tràmits fiscals i pagar impostos, com el de Successions i Donacions.

L'impost de Successions i Donacions

Aquest impost es calcula sobre el valor total de l'herència, independentment de si inclou béns immobles o no. Segons la Llei 29/1987 de 18 de desembre sobre l'Impost de Successions i Donacions, s'estableix un percentatge que va entre el 8,65% i el 34%, però, com la competència envers aquest impost ho gestiona cada comunitat autònoma de forma lliure, cadascuna d'elles decideix la seva pròpia regulació: exempcions, deduccions o bonificacions. En cas que, la nostra comunitat autònoma tingui bonificacions o excepcions, les aplicarem després de saber l'import que ens toca pagar, podent així, aconseguir pagar menys diners per poder obtenir l'herència que el nostre ser estimat ens ha deixat.

La Llei sobre l'impost de Successions i Donacions determina diversos grups de graus de parentiu, segons els quals determinarà els seus efectes i requisits envers les bonificacions o excepcions, a part d'altres aspectes.

Graus de parentiu:

 • Grup 1: descendents i adoptats menors de 21 anys
 • Grup 2: descendents i adoptats majors de 21 anys, cònjuge, ascendents i adoptants
 • Grup 3: germans, oncles i nebots
 • Grup 4: cosins i altres graus de parentesc més llunyans
Grau de parentesc

Grau de parentesc / freepik

L'Impost de Successions i Donacions segons la comunitat autònoma:

 • Madrid: si ets cònjuge o parent directe pots gaudir d'una bonificació de fins al 99%, pagant només l'1% de l'impost. Els germans tenen una bonificació del 15% i els oncles i nebots un 10%.
 • Andalusia: si ets descendent, adoptat, sense importar l'edat, o, cònjuge, ascendent o adoptant tens una reducció de fins a 1.000.000 d'euros. En cas que, estiguis dins el grup 3 o 4 la reducció serà de fins a 250.000 euros.
 • Catalunya: si ets del grup 1 o 2 es calcula segons una quantitat inicial i una addicional per cada any que li quedi a l'hereter per complir els 21 anys, amb un límit màxim. Altres familiars també tenen bonificacions.
 • Galícia: si ets del grup 2, tens una reducció de 400.000 euros amb tipus impositius d'entre el 5 i el 18%. Les persones amb discapacitat que entrin en els grups 3 o 4 tindran una reducció de 300.000 euros.
 • Comunitat Valenciana: el grup 2 tenia una bonificació de fins a un 50%, però el nou president vol eliminar-la.
 • Castella-La Manxa: si ets del grup 1 o 2 tens una bonificació d'entre el 80 i el 100%, segons el valor de l'herència
 • Castella i Lleó: el grup 1 i 2 tenen una reducció màxima de 400.000 euros, les víctimes de violència de gènere o terrorisme tenen la reducció d'un 99%.
 • Astúries: el grup 1 o 2 estan exempts de pagar l'impost si l'herència és inferior a 300.000 euros. En cas que hi hagi explotacions agràries, la reducció ascendirà a un 99%
 • Canàries: si ets del grup 1,2 i 3, et beneficiaràs del 99,9% de bonificació si l'herència no supera els 55.000 euros. En el cas que superin aquest import, hi ha altres bonificacions
 • Aragó: és molt variant, però pot arribar fins al 100% de bonificació, segons els casos.
 • Extremadura: si estàs en el grup 1 o 2 tindràs una bonificació del 99%
 • Múrcia: si estàs en el grup 2 tindràs una bonificació del 99%
Hisenda avisa: fins a 2.500 euros de multa per pagar aquestes quantitats amb diners en efectiu

Bonificacions en l'Impost de Successions i Donacions / CC0

 • Cantàbria: si estàs en el grup 1 o 2 pots tenir una reducció del 100% si l'herència no supera els 100.000 euros. En altres casos la bonificació va entre un 90 i un 99%.
 • Navarra: les bonificacions van entre el 0 i el 16%, segons l'herència i el grup familiar.
 • Balears: s'ha eliminat l'Impost en diversos grups familiars i s'han anunciat reduccions en altres.