La Seguretat Social t'informa sobre el complement a la infància de l'IMV

Coneix els requisits que has de complir per demanar-lo

L'ajuda per fer front a la pobresa infantil

Complement a la infància de l'IMV

Complement a la infància de l'IMV / @ rawpixel.com

Cristina Clopés

Cristina Clopés

Vivim en un país on el benestar social és primordial i les ajudes lligades a cobrir els drets fonamentals dels ciutadans estan en auge constant, per tal d'intentar acabar amb la pobresa. Mantenir un estat de benestar i evitar la pobresa infantil són dos essencials en el Govern de Pedro Sánchez. Així doncs, sabies que, a través de la Seguretat Social pots sol·licitar el complement a la infància de l'IMV? Et desvelem els requisits necessaris.

Què és el complement a la infància de l'IMV

És un complement mensual per ajudar els menors d'edat en situació de pobresa. Aquest complement es contempla en la reforma de la Llei d'Ingrés Mínim Vital, publicada en el BOE el 21 de desembre de 2021. L'import d'aquesta ajuda varia segons el nombre de menors que convisquin en l'habitatge en data 1 de gener de l'any vigent.

L'import del complement segons l'edat dels fills

  • Si tens fills menors de 3 anys t'enduràs 115 euros mensuals
  • Per a nens d'entre tres i 6 anys, el complement serà de 80,50 euros mensuals
  • I per a menors d'entre 7 i 18 anys, l'import serà de 57,50 euros mensuals
Menors d'edat en risc de pobresa

Menors d'edat en risc de pobresa / @ jcomp

Requisits per sol·licitar el complement

Podran tenir dret a obtenir aquest complement les unitats de convivència que incloguin menors d'edat i que compleixin tots els requisits necessaris per a la concessió de l'ingrés mínim vital i els establerts respecte dels límits màxims sobre ingressos computables, patrimoni net i test d'actius.

Ingressos computables

Els ingressos han de ser inferiors al 300% dels llindars establerts en l'escala d'increments pel càlcul de la renda garantida, segons el tipus d'unitat de convivència. A continuació, us deixem la taula amb els llindars establerts.

Ingressos computables

Ingressos computables / SEGURETAT SOCIAL

Patrimoni net

El patrimoni net ha de ser inferior al 150% dels límits fixats en l'escala d'increments pel càlcul del límit del patrimoni aplicable, segons el tipus d'unitat de convivència. Us deixem la taula per fer els vostres càlculs.

Patrimoni net

Patrimoni net / SEGURETAT SOCIAL

El test d'actius

El límit per a un adult serà de sis vegades la renda garantida amb una escala d'increments igual a la del límit de rendes segons el tipus d'unitat de convivència.

Test d'actius

Test d'actius / SEGURETAT SOCIAL

Com demano el complement a la infància de l'IMV

Si no tens clar si compleixes els requisits demanats, la Seguretat Social et deixa un simulador per saber si tens dret a percebre l'IMV i el complement a la infància. En el mateix simulador, et faran unes preguntes per saber si tens dret a cobrar el complement, tot i que, se't denegui l'IMV.

En el cas que compleixis amb els requisits sol·licitats, has d'entrar a la web de la Seguretat Social i accedir al formulari per presentar la sol·licitud de l'Ingrés Mínim Vital. En el cas que ja tinguis reconegut el dret a l'IMV, se't reconeixerà el complement juntament amb la prestació, sense haver de fer una sol·licitud independent. I si només tens dret al complement, hauràs de presentar la sol·licitud de l'Ingrés Mínim Vital.