L'embaràs és un moment molt delicat per la dona i l'embrió. Cuidar-nos com a dones i cuidar el nostre bebè és primordial per gaudir d'un benestar i salut òptims. Hi ha dones que tenen sort i passen un embaràs magnífic, sense dolors, capritxos o inflamació de cames, turmells i peus, per exemple. Però, les dones que tenen un mal embaràs amb vòmits constants, que s'engreixen molt més del que és recomanable, que pateixen complicacions de salut o bé, que el fetus està en perill perquè no està ben assentat en el sac embrionari? Ser dona i mare és difícil i cuidar-nos a nosaltres i als nostres fills és primordial. Us expliquem què fer si el vostre embaràs és d'alt risc.

Que diu la llei sobre l'embaràs d'alt risc

Segons la Seguretat Social i la normativa vigent, quan hi ha risc durant l'embaràs, hi ha dues opcions. La primera seria mirar de canviar a la dona a un altre lloc dins l'empresa per a realitzar altres funcions, les quals no puguin perjudicar l'embaràs. Tot i que, hi ha casos en què això no succeeix perquè hi ha un risc molt elevat i la mare necessita repòs absolut.

En aquest últim cas, se suspendrà temporalment el seu contracte de treball. Per tal de garantir la solvència de la mare en aquest cas, seguirà cobrant i cotitzant durant la baixa. Això succeirà sempre que, la dona estigui donada d'alta a la Seguretat Social i estigui al corrent de les quotes de les quals sigui responsable directa.

Què cobraré per la baixa de risc durant l'embaràs

Cobraràs el 100% de la base reguladora establerta per la incapacitat temporal per contingències professionals.

Per tal de saber en detall què cobraràs, has d'agafar la base de cotització que tens (la podràs veure a la nòmina) i dividir la quantitat entre els dies del mes: 28,29,30 o 31.

En cas que el règim que tinguem no contempli la cobertura per contingències professionals, podrem recórrer a la base de cotització per contingències comunes (la qual també es pot veure a la nòmina). El càlcul serà el mateix que l'anterior.

Els pagaments els farà la Seguretat Social o la Mútua col·laboradora amb la Seguretat Social. El pagament el rebràs al mes vençut i en cada nòmina et trobaràs les deduccions per imports per cotitzacions i les retencions de l'IRPF. Aquest subsidi acabarà quan la mare ja hagi donat a llum. Concretament, un dia abans d'agafar la baixa per maternitat o la reincorporació al lloc de treball.

Proves durant un embaràs d'alt risc COIB

Com demanar la baixa per risc durant l'embaràs

L'embarassada ha d'obtenir un informe del seu metge de capçalera o ginecòleg del Sistema de la Sanitat Pública, en el qual s'especifiqui la situació, moment de l'embaràs i quan està previst donar a llum. Després, necessitaràs un certificat de l'empresa on s'informi de les activitats que dus a terme en ella i les condicions que tens.

Amb aquests dos documents has d'anar davant l'entitat gestora o col·laboradora que correspongui (centre d'atenció i informació de la Seguretat Social o Mútua) i demanar l'emissió de la certificació mèdica per l'existència de risc durant l'embaràs. 

Quan hagis aconseguit aquest certificat de risc, si no hi ha possibilitat de canvi de tasques en el lloc de treball, l'empresa haurà de declarar a la treballadora en situació de suspensió de contracte per risc durant l'embaràs. Ara, hauràs de presentar aquesta declaració a l'entitat gestora o col·laboradora de la Seguretat Social.