Si tens reducció de jornada, saps què et passarà amb la nova normativa de les 37,5 hores laborals?

L'advocat del canal 'Empleado Informado' ens explica què ens passarà: ens reduiran l'horari? I què passarà amb el sou?

Descobreix qui pot gaudir de la reducció de jornada

Què passarà amb la meva jornada laboral?

Què passarà amb la meva jornada laboral? / @ rawpixel.com

Cristina Clopés

Cristina Clopés

Aquest 2024 ha començat amb la pujada del Salari Mínim Interprofessional, i a això se li sumarà l'aprovació de la reducció de la jornada laboral a 38,5 hores per aquest any, arribant a les 37,5 hores el 2025. Aquest va ser l'acord que va fer Sumar amb el PSOE per tal de poder formar govern. Però, què passarà amb els salaris de les persones que tenen una reducció de jornada? 

Les persones que treballen a jornada completa i se'ls redueixi l'horari a 38,5 hores, cobraran exactament el mateix salari

Reducció de jornada

Regulada per l'article 37.6 de l'Estatut de Treballadors. En ell es diu que, les persones que per guarda legal tinguin cura directa d'un menor de 12 anys o d'una persona amb discapacitat que no treballi, tindrà dret a una reducció de la seva jornada laboral diària de com a màxim la meitat de l'actual. Aquesta reducció anirà lligada a una pèrdua d'una part del salari.

Si el teu cònjuge, familiar fins a segon grau o familiar consanguini de la teva parella de fet, per raons d'edat, accident o malaltia, no pot valer-se per si sola i no està treballant, pots demanar la reducció de jornada.

Familiars fins a segon grau

 • Pares
 • Fills
 • Germans
 • Avis
 • Nets
 • Oncles
 • Nebots
 • Besavis
 • Besnets
 • Fills polítics
 • Sogres
 • Avis del cònjuge
 • Cunyats
 • Gendre
 • Jove 

En el cas que tinguis reducció de jornada què passarà amb l'horari que tens? Te'l canviaran o t'apujaran el sou?

Reducció de jornada per cuidar els fills

Reducció de jornada per cuidar els fills / freepik

Els canvis per les persones amb reducció de jornada

L'advocat laboral Miguel Benito Barrionuevo ha explicat a les seves xarxes socials que els treballadors que ja tinguin una reducció de jornada, no tindran canvis en els seus horaris, però sí en els seus sous. 

Quan tens reducció de jornada, el sou va en funció del percentatge de parcialitat. El càlcul es fa basant-se en el percentatge en el qual el treballador té reducció de jornada sobre el total de la jornada.

 Així doncs, si la jornada laboral màxima es redueix a 38,5 hores, el percentatge de parcialitat puja, ja que amb el mateix horari la diferència entre el total de la jornada seria més petit i, per tant, el sou haurà de pujar.

Si un treballador fa 35 hores amb la reducció de jornada; el seu percentatge de parcialitat és del 87,5%. Això succeeix en el cas de reduir de 40 hores a 35. I si ara, amb les noves mesures laborals, la jornada de 40 hores es veu reduïda a 38,5 hores, aquest percentatge passarà a ser del 90,90%. I en el 2025 si s'aprova la jornada de les 37,5 hores, el percentatge pujarà fins al 93,3%. Així doncs, el salari pujarà segons aquest percentatge.