La Seguretat Social et pot reclamar l'Ingrés Mínim Vital

El Govern està reclamant a les persones beneficiàries els imports cobrats, si no compleixen amb aquests requisits, tot i haver-los estat acceptada anteriorment la prestació

Hauràs de tornar els diners de la prestació a la Seguretat Social

Hauràs de tornar els diners de la prestació a la Seguretat Social / freepik

Cristina Clopés

Cristina Clopés

Malauradament, a Espanya, encara hi ha moltes famílies en risc d'exclusió per pobresa. Tot i que som un país desenvolupat, encara hi ha molts punts de millora. A més, a tot això, li hem de sumar la gran quantitat d'immigració que ha arribat en els últims anys, amb el que això comporta econòmicament. En aquest moment, el Govern ha anunciat que, les persones que hagin cobrat l'IMV poden haver de retornar dites ajudes si no compleixen amb els requisits que marca la Seguretat Social.

L'IMV

Actualment i, segons les dades oficials de la Seguretat Social, hi ha 2,15 milions de persones que s'estan beneficiant de l'ajuda de l'Ingrés Mínim Vital. Aquesta prestació no contributiva garanteix uns ingressos mínims d'entre 604,21 euros i 1.329,24 euros mensuals per a les famílies amb un poder adquisitiu baix i amb risc de pobresa.

Els motius de les devolucions

La Seguretat Social té unes pautes marcades sobre les infraccions; les quals, estan classificades en tres blocs: lleus, greus i molt greus. I dins del bloc d'infraccions greus, n'hi ha 6 que s'han de tenir en compte si no vols haver de tornar l'IMV adjudicat.

Si has comès un error amb falta molt greu, l'administració et podrà reclamar els últims 6 mesos de l'IMV cobrat. En cap cas et poden reclamar més de 180 dies i han de ser anteriors a la comesa de l'error. 

Un exemple: una persona que visqui sola i cobri l'IMV de 604,21 euros i que cometi una infracció molt greu, haurà de pagar a la Seguretat Social 3.625,26 euros; l'equivalent a mig any.

Tres situacions greus equivalen a una de molt greu

Les 5 situacions considerades com a greus

  1. No proporcionar la documentació assegurant que es compleixen amb tots els requisits. Dins aquest apartat entra la correcta recepció de les notificacions i comunicacions.
  2. No informar sobre qualsevol canvi o situació que pugui portar a la modificació, suspensió o finalització de la prestació, en un termini de 30 dies.
  3. Cometre 3 infraccions lleus en un any
  4. No participar en les estratègies d'inclusió que promou el Ministeri d'Inclusió, la Seguretat Social i Migracions. Aquestes participacions són obligatòries.
  5. No complir amb les condicions d'incompatibilitat de l'IMV amb ingressos obtinguts de treball o activitat econòmica

A part de la devolució dels 180 dies anteriors a les infraccions, també et poden denegar l'ajuda entre 2 i 5 anys, tot i complir amb els requisits. Això passarà quan et trobis amb alguna de les següents situacions.

Compte amb la Seguretat Social i l'IMV: els requisits per no haver de pagar

Compte amb la Seguretat Social i l'IMV: els requisits per no haver de pagar / -

Quan perdo el dret de cobrar l'IMV

  • Falsejament de la declaració d'ingressos o patrimoni
  • Ocultació fraudulenta de canvis substancials que podrien dur a modificar o suspendre la prestació
  • Qualsevol situació fraudulenta que doni lloc a l'accés indegut de la prestació

Les conseqüències

Si has comès infraccions greus, la Seguretat Social et reclamarà la quantitat dels 180 dies anteriors i estaràs 2 anys sense poder tenir dret a cobrar l'IMV. En el cas que la persona hagi estat sancionada per una infracció molt greu, se li negarà el dret de prestació per 5 anys.