El rebut de l’aigua pujarà de dos a quatre euros per a la majoria de famílies

L’augment del cànon, que se suma a l’anunciat per ATL i els ajuntaments, serà d’entre el 20% i el 40% a partir del 2025

Quan els pressupostos tirin endavant, l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) recaptarà 97 milions més a través d'aquest impost

Guillem Costa

El Govern apujarà el cànon de l’aigua entre un 20% i un 40% per a la majoria de famílies i empreses quan els pressupostos, que ja tenen el suport del PSC i esperen la llum verda dels Comuns, tirin endavant. Segons l’avantprojecte de llei de mesures fiscals i financeres que acompanya els comptes catalans, tot i que el cost del metre cúbic no variï, el cànon incorporarà un pagament fix mensual que podrà ser d’1 €, 2 €, 3 € o 4 €, en funció de la quantitat d’aigua que es gasti. El gruix de les famílies es troben en els dos primers trams. Per tant, pagaran 1 € o 2 € més al mes, cosa que en la factura bimestral es traduirà en 2 € i 4 €.

A més d’aquest fix, també augmenten els dos trams de consum més elevat (a partir de 16 m3 per unitat familiar). Aquestes dues modificacions, que entraran en vigor el 2025, permetran a l’ACA (Agència Catalana de l’Aigua) ingressar almenys 97 milions extres, cosa que suposa un 26% més del que s’obtenia fins ara per aquest tribut.

Entre el 10% i el 20%

El cànon és només una part de la factura. En la majoria de municipis, representa entre el 10% i el 20% del total del rebut, tot i que hi ha localitats concretes en les quals arriba al 40%. Llavors, ¿com es traduirà en la factura aquest augment del cànon? Per a una llar que gasti entre 6 m3 i 9 m3 al mes, el més habitual, la pujada prevista per al cànon és aproximadament d’un 25%. Un exemple: una família que consumeix 6 m3, avui paga 2,96 € de cànon al mes. A partir del 2025, abonarà 3,96€ per aquest concepte. En el total del rebut, per a un ciutadà amb aquest consum, l’augment equivaldrà al 4%.

El Govern, a l’hora d’apujar el cànon, s’ha fixat dos objectius: fer pagar més a les persones amb consums molt elevats i taxar les vivendes buides amb despesa zero. Aquests pisos o cases sense consum, a partir del 2025, hauran de pagar 4 € de cànon, quan avui abonen 2,96 €, cosa que equival a una pujada del 35%. Els únics usuaris que pagaran menys de cànon són els que consumeixen menys de 6 m3. Aquests, fins ara, havien de pagar sempre com si utilitzessin 6 m3 d’aigua, que era la facturació mínima. Ara, sufragaran 0,49 € per metre cúbic consumit més 1 € de la part fixa. Per tant, si gasten 3 m3, pagaran 1,98 €, en lloc dels 2,96 € actuals.

Els habitatges buits sense consum hauran de pagar un 35% més de cànon

Nou augment

No obstant, per a la majoria de catalans, les modificacions es traduiran en una pujada del cànon. A la tardor, l’empresa pública ATL (Ens d’Abastament d’Aigua Ter-Llobregat) encarregada de subministrar aigua en alta, que també depèn del Govern, va anunciar una pujada del 30% en el preu de venda de l’aigua. Setmanes més tard, tant l’Àrea Metropolitana de Barcelona com desenes d’ajuntaments van concretar com quedaven les factures després d’aquest increment i altres despeses derivades de la sequera i el preu de l’electricitat.

Ara, a aquest augment anunciat per les operadores de cada localitat, caldrà afegir la pujada prevista pel Govern en el cànon que cobra l'ACA i que es destinarà a sufragar el sanejament de l'aigua a través de les depuradores. L'Executiu català també preveu altres modificacions en el cànon, com les quatre que detallem a continuació.

  • Les operadores pagaran el doble per cada metre cúbic d'aigua que es perdi a través de fuites en la xarxa de distribució.
  • A partir de l'any que ve, aquest tribut també el pagaran els ajuntaments que utilitzin aigua de la xarxa per a fonts públiques o reg de parcs i jardins i neteja de carrers, cosa que fins ara no succeïa.
  • A més, les persones que disposin de pous propis també hauran de pagar el cànon més car.
  • Aquesta modificació permetrà que més col·lectius s'acullin a la bonificació del preu o la gratuïtat.

Impost a les empreses

Per als usos industrials es creen també tres trams fixos que no existien:

  • 4€ al mes per a les companyies que gastin fins a 10 m³
  • 10€ al mes per a les quals gastin entre 10 m³ i 30 m³
  • 20€ al mes per a les quals gastin més de 30 m³ al mes

Aquestes quotes fixes se sumen al pagament de la part variable del cànon. És a dir, a través del consum d'aigua de la indústria, l'ACA recaptarà més diners, el qual que se sumarà a la tresoreria de l'agència, que ja disposa d'un important romanent.

Subscriu-te per seguir llegint