La Seguretat Social avisa: jubilar-se als 63 pot comportar penalitzacions

La pensió de jubilació contributiva es pot començar a cobrar una vegada la persona interessada presenti una sol·licitud on acrediti que compleix els requisits d’edat i cotització

La Seguretat Social avisa: jubilar-se als 63 pot comportar penalitzacions

La Seguretat Social avisa: jubilar-se als 63 pot comportar penalitzacions / @gpointstudio

El debat sobre la jubilació a Espanya ha tornat a la palestra després de l'elevació de l'edat de jubilació a França, que després de la reforma criticada de les pensions ha passat de 62 a 64. A Espanya, el decret llei per a la reforma del sistema de pensions es va publicar al Butlletí Oficial de l'Estat el 17 de març, cosa que va consagrar el nou sistema de càlcul dual per a les noves pensions entre l'1 de gener del 2026 i el 2044 i diverses modificacions més.

A Espanya, la pensió de jubilació contributiva es pot començar a cobrar una vegada la persona interessada presenti una sol·licitud on acrediti que compleix els requisits d'edat i cotització, que han anat augmentant progressivament des del 2013. Des d'aleshores i fins al 2027, tant l'edat exigida com els períodes de cotització han anat augmentant fins que arribin als 65 anys amb 38 anys i 6 mesos o més de cotització o 67 anys amb menys de 38 i 6 mesos.

Jubilació anticipada

La jubilació anticipada és una modalitat a què tenen accés els treballadors que compleixin certs requisits i acceptin aplicar un coeficient reductor. És a dir, la Seguretat Social permet que els contribuents es jubilin abans del que els correspondria, sempre que renunciïn a part de la nòmina que els correspon en funció de quants anys li queda per cotitzar.

Conèixer quant poder adquisitiu perdrem si ens jubilem abans de temps és una informació fonamental, ja que la decisió afectarà els ingressos vitalicis: per exemple, si un treballador decideix jubilar-se dos anys abans de complir els 65 anys i ha cotitzat menys de 38 anys i sis mesos, la seva pensió es reduirà un 21%.

Així, els que decideixin jubilar-se als 63 anys (2 anys abans dels 65) veuran aplicat un coeficient reductor del 21% sobre la seva pensió si han cotitzat menys de 38 anys i 6 mesos; un 19% si han cotitzat entre 38 anys i 6 mesos i 41 anys i 6 mesos; un 17% si han cotitzat entre 44 anys i seis mesos i 41 anys i 6 mesos; i un 13% si han cotitzat el mateix o més de 44 anys i 6 mesos.

Per jubilar-se abans de temps, els interessats han d'haver cotitzat com a mínim 35 anys i del període de cotització «almenys dos anys hauran d'estar compresos dins dels 15 immediatament anteriors abans de sol·licitar la jubilació anticipada».