Passen els anys i el dèficit de les infraestructures viàries s’eternitza. Des del sector del transport es reclama constantment una millora de determinats punts de la mobilitat. Per exemple la variant d’Olot, un projecte que segueix paralitzat i sense avançar. Les empreses de transport de mercaderies i passatgers demanen que es posin dates sobre determinats projectes de millora. Consideren que formen part «de la generació perduda», ja que durant els darrers anys les actuacions i projectes han quedat limitats. No es fan carreteres noves, no es fan variants i no es resolen problemes que s’eternitzen. El transport és un servei essencial que necessita disposa d’una xarxa viària en condicions per poder contribuir a l’economia productiva.